Spring til indhold
Kritiske meddelelser - Vi har lige nu 1 kritisk meddelelse Se mere her
Igangværende
Skelhøje

Renovering af kloak og etablering af vejbede

Opdateret d. 6. december 2023

Energi Viborg Vand A/S renoverer eksisterende kloak samt etablerer nye regnbede på Dollerupvej, Volden og Ravnsbjergvej

Entreprenørarbejdet udføres af Entreprenørfirmaet Ivan Jakobsen. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet WSP A/S.

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

Oversigtskort

Gadeplan Dollerupvej

Gadeplan Volden

Gadeplan Bakken

Projektperiode

Gravearbejdet forventes påbegyndt ved torvet i krydset mellem Volden og Dollerupvej, hvor der etableres en underjordisk elementtank under torvet på 300 m3, hvori der skal være pumpestation. Som del af den underjordiske tank skal der ske en omkobling af eksisterende kloaksystem til tanken. Sideløbende med arbejdet med tanken etableres regnbedene. Nærmere beskrivelse af i hvilke veje der arbejdes i hvornår, vil blive nærmere udspecificeret af entreprenøren inden opstart.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle skilte- og afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Der vil inden opstart på projektet blive foretaget fotoregistrering af udvalgte ejendom på Bakken, Dollerupvej, Volden og Ravnsbjergvej. Nærmere information om dette vil blive sendt ud til de pågældende. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma WSP A/S.

Projektperiode / tidsplan

11. september 2023 - 22. december 2023

Skilteplan

Kommer senere

Kontaktinformationer

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør – Projektleder Jakob S. Kristensen Entreprenørfirmaet Ivan Jakobsen 2141 4368 Jakob@ivanjakobsen.dk
Rådgiver - Byggeleder/tilsyn Arne Madsen WSP 2366 1952 arne.madsen@wsp.com
Bygherre - Projektleder Thomas Christensen Energi Viborg Vand A/S 8929 2816 tbc@energiviborg.dk
Myndighed Bente Kofod Viborg Kommune 8787 5633 bkof@viborg.dk