Spring til indhold
Kritiske meddelelser - Vi har lige nu 1 kritisk meddelelse Se mere her
Kommende
Skelhøje

Regnvandshåndtering i Skelhøje

Opdateret d. 6. december 2023

For at mindske problemer med opstuvende kloakvand i kældre i Skelhøje arbejder Energi Viborg Vand A/S med forskellige løsninger til enten at reducere eller forsinke mængden af regnvand, der ledes til kloakken. Der arbejdes pt. med en løsning i to dele:

Regnvand, der falder på de offentlige arealer – typisk på vejene – nedsives eller forsinkes enten i grøfter, vejbede eller på de grønne arealer på det gamle stationsområde langs Volden. De enkelte dele af projektet udføres i tæt samarbejde med Viborg Kommune, f.eks. indarbejdes nedsivning på stationsområdet i borgerforeningens planer for området, ligesom vejbede på enkelte vejstrækninger i byen forventes udført, så de får en fartdæmpende effekt.

Til forsinkelse af opblandet regnvand og spildevand fra de private ejendomme anlægges der et underjordisk bassin under torvet ved Skelhøje Købmandsgård.

Begge delprojekter forventes anlagt i efteråret 2022 eller foråret 2023.

Tidligere i processen har det været undersøgt, om der kunne opnås tilstrækkelig tilslutning til nedsivning på egen grund for private grundejere. Dette blev præsenteret på et borgermøde i Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus onsdag den 8. december 2021. Præsentation fra borgermødet kan ses her: (Borgermøde Skelhøje 081221.pdf). Tilslutningen var desværre ikke stor nok til, at der kunne arbejdes videre med løsningen.

Kontaktinformationer

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Projektleder Anders Byrdal Energi Viborg Vand A/S 8929 2807 ab@energiviborg.dk