Spring til indhold
Kritiske meddelelser - Vi har lige nu 1 kritisk meddelelse Se mere her
Igangværende
Nr. Rind

Kloakseparering af Nr. Rind

Opdateret d. 6. december 2023

Energi Viborg Vand A/S separatkloakere i Nr. Rind by.

Entreprenørarbejdet udføres af Entreprenør Søren Bertelsen. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet Rambøll A/S

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

NRRI-H-TA-2100_0.pdf

NRRI-H-TA-2101_0.pdf

Projektperiode

Gravearbejdet påbegyndes med udgravning af regnvandsbassinet umiddelbart øst for Kærbyvej 32 samt fræsning af asfalt og opgravning i Kærbyvej. Efter etablering af regnvandsbassinet etableres kloakledningerne frem til regnvandsbassinet. Kloakken i Kærbyvej og Sundvej færdiggøres først, hvorefter kloakken i stikvejene Nørremarksvej og Præstevej færdiggøres inden sommerferien, mens Kirkevej færdiggøres til sidst efter sommerferien. Der ligges nye Ø200-Ø250 mm spildevandledninger og nye Ø200-Ø700 mm regnvandsledninger i vejene. Efter arbejderne i Nørre Rind omlægges den eksisterende afskærende ledning fra Nr. Rind til eksisterende pumpestation i Låstrup.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle skilte- og afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

I uge 4 vil ejendommene i Nr. Rind blive fotoregistreret. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S.

Informationsmøde

Der er afholdt informationsmøde omkring projektet d. 18. januar 2023.

Præsentation fra møde 18. januar 2023

Periode

23. januar 2023 til 15. oktober 2023

Afspærringer

Se afspærringsplan Sundvej

Afspærringer

Se afspærringsplan Krydset

Afspærringer

Se afspærringsplan Kærbyvej

Afspærringer

Se afspærringsplan Nørremarksvej

Afspærringer

Se afspærringsplan Præstevej

Afspærringer

Se afspærringsplan Kirkevej

Tidsplan

Se tidsplan

Kontaktinformationer

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - projektleder Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203 mail@ent-sb-sodring.dk
Rådgiver - byggeleder/tilsyn Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 3921 ikp@ramboll.dk
Bygherre - projektleder Thomas Christensen Energi Viborg Vand A/S 8929 2816 tbc@energiviborg.dk
Myndighed Bente Kofod Viborg Kommune 8787 5633 bkof@viborg.dk