Spring til indhold
Kritiske meddelelser - Vi har lige nu 1 kritisk meddelelse Se mere her
Igangværende
Karup

Kloakfornyelse i Genvej, Elmevej m.fl.

Opdateret d. 6. december 2023

Energi Viborg Vand A/S fornyer fælleskloakken på de ovennævnte veje, samt etablerer et større rørbassin på Genvej i det grønne areal ved skolen.

Entreprenørarbejdet udføres af Feldborg Entreprenørforretning A/S.

Tilsynet varetages af det rådgivende ingeniørfirma Sweco A/S

Projektperiode

Projektet opstarter primo uge 34 og forventes afsluttet medio december 2022, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet bliver påbegyndt med tilslutningsarbejder ved Møllevænget, hvor Genvej derefter krydses, og der etableres et ø1600 rørbassin i det grønne areal langs med skolen. Ved krydset Genvej, Elmevej og Østergade krydses Genvej og der etableres ny fællesledning op til enden af Elmevej.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Der er blevet fotoregistreret ved de berørte ejendomme i uge 33, og blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco.

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde vedr. kloakfornyelsen for de berørte beboere d. 29. juni 2022, hvor de fremmødte kunne møde entreprenøren og de andre aktører i udførelsen af projektet. Power-point præsentationen fra mødet kan ses i nedenstående link.

Powerpoint fra informationsmøde

Projektperiode / tidsplan

August 2022 - december 2022

Projekttegning

Se den aktuelle projekttegning

Skilteplan

Skilteplan Genvej og Gl. Banevej

Kontaktinformationer

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør – Entrepriseleder Jens Madsen Feldborg Entreprenørforretning A/S 2191 4377 Feldborgent@mail.dk
Entreprenør - Formand Karsten Madsen Feldborg Entreprenørforretning A/S 6016 0530 Feldborgent@mail.com
Rådgiver - Projektleder Marianne Halkjær Sweco A/S 8210 5244 Marianne.halkjær@sweco.dk
Rådgiver - Tilsyn Finn Papsø Sweco A/S 2723 8123 finn.papso@sweco.dk
Bygherre - Projektleder Erik H.M. Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk