Spring til indhold
Kritiske meddelelser - Vi har lige nu 1 kritisk meddelelse Se mere her
Igangværende
Viborg

Kloak i BanebyParken og i Brovej

Opdateret d. 6. december 2023

Opdateret den 10. juli 2023:

Energi Viborg Vand A/S er nu færdige med at lave ny kloak i Banebyparken og i Brovej samt i Marsk Stigs Vej.

Arbejder med etablering af ny sti og BanebyParken fortsætter frem til august.

Der er etableret et stort rørbassin i Banebyparken og en ny sø i Banebyparken. Den nye sø vil virke som forsinkelsesbassin for regnvand.

Arbejdet er udført af Jokumsen A/S. Se mere på hjemmesiden her

Oversigtstegning til projektet er vedlagt som bilag. Tegningen kan ses, hvis man klikker på linket.

Retablering

Asfalt i Marsk Stigs Vej er retableret i december 2022.

Asfalt i Brovej er retableret i juli 2023.

Viborg Kommune laver efterfølgende slidlag på Brovej. Tidsplan herfor kendes ikke.

Energi Viborg Vand laver slidlag på Marsk Stigs Vej, senest i 2024.

Yderligere information:

Hjemmesiden for dette projekt opdateres ikke yderligere.

Kloakplan

Kloakplan for øst

Kloakplan

Kloakplan for vest

Oversigtstegning

Banebyparken

Kontaktinformationer

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør – Formand Christian Mogensen Jokumsen A/S 4047 1114 Christian@jokumsen.nu
Projekt og tilsyn Bjørn Raahede Viborg Ingeniørerne A/S 6029 7251 br@vibing.dk
Projektleder/bygherre Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 89292810 hjp@energiviborg.dk