Spring til indhold
Kritiske meddelelser - Vi har lige nu 1 kritisk meddelelse Se mere her
Igangværende
Stoholm

Etape 4, 5 og 6 - Kloakfornyelsen i Vestergade (mellem Rema 1000 og Anemonevej), Odinvej og Kærvej og etablering af bassiner i Gyngemosen og på Hammeren

Opdateret d. 6. december 2023

Energi Viborg Vand A/S vil udføre et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af SM Entreprenørfirma se her

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S

Projekttegninger vedr. kloakseparering

Oversigt over anlægsområderne

Vestergade

Odinvej og Kærvej

Bassinerne i Gyngemosen og på Hammeren

Projektperiode

Projektet opstartes primo marts 2022, og i 2022 udføres etaperne 4 og 5 på henholdsvis Vestergade og Kærvej og forventes afsluttet omkring sommerferien, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes nærmere bestemt medio uge 10 med tilslutningsarbejder på Vestergade ved parkeringspladsen til Rema1000, og arbejdet vil fortsætte ud mod Anemonevej til Vestergade 59.
Derefter opstartes arbejdet i Kærvej omkring uge 20 fra krydset Kærvej/Odinvej.

Etape 6 i 2023 omfatter Odinvej samt bassinerne i Gyngemosen og på Hammeren.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Berørte ejendomme i projektet vil blive fotoregistreret umiddelbart før opstart af de enkelte etaper. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S.

Forud for opstarten på Kærvej vil denne registrering ske primo uge 18.

Informationsmøde

Forud for opstarten af etapen på Vestergade blev der afholdt et informationsmøde d. 3. marts 2022, og en pdf-udgave af informationsmaterialet, der blev vist på mødet, kan ses her:

Power Point fra informationsmødet

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Læs mere om Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Læs mere om Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Læs mere om Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 31. august 2022

Grundet fremdriften på både Vestergade og Kærvej, opstartes gravearbejdet på Odinvej i uge 36-2022 i stedet for, at det var en del af etapen i 2023. Arbejdet opstartes i krydset Kærvej/ Odinvej, og vil i første omgang bevæge sig mod vest mod Tastumvej/ Anemonevej, og derefter fra krydset Kærvej/ Odinvej og mod Nørregade. Der etableres omkørsel intern i Stoholm, hvor tungere køretøjer ledes via Bakkevej.

Projektperiode / tidsplan

Marts 2022 - 2023

Afspærring

Afspærringsplan Odinvej

Kontaktinformationer

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør – entrepriseleder Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Rådgiver - Tilsyn Søren Jepsen Niras A/S 2761 3990 Soje@niras.dk
Bygherre – Projektleder Erik H.M. Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Sagsbehandler - Natur og Vand Bente Kofod Viborg Kommune 8787 5636 bkof@viborg.dk
Stoholm Vand Peter Christiansen Stoholm Vand A.m.b.a. 2021 2606 pc@pcdrill.dk