Sådan bruger vi dine personlige data


Energi Viborg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Selskabets kontaktoplysninger er:
Energi Viborg A/S
Cvr.nr.: 21822531
Telefon: 8929 2929
Mail: energi@energiviborg.dk

Kontaktoplysninger til ansvarlig hos selskabet:
Økonomichef Mette Urup
Mail: persondata@energiviborg.dk

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger sker med henblik på oprettelse af betalingsaftale.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6.1.a. Kundeoplysninger opbevares så længe det er nødvendig for opretholdelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af fakturaer i 5 år. Personoplysningerne vil blive opbevaret fortroligt, og vil ikke blive videregivet til tredjepart uden for koncernen. Energi Viborg kan dog ved nærmere instruks overlade dele af behandlingen til databehandlere.

Du har som registreret ret til indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig, samt ret til berigtigelse af forkerte eller ikke-fyldestgørende oplysninger. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen, samt anmode om udlevering af de oplyste personoplysninger.

Klage over Energi Viborgs behandling af persondata kan rettes til
Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk

For oplysninger om Energi Viborgs behandling af personoplysninger henvises til Energi Viborgs til enhver tid gældende privatlivs- og persondatapolitik, som findes på vores hjemmeside. Klik på nedenstående for at læse mere.

Privatlivs- og persondatapolitik

 

keyboard_arrow_up