Søg støtte hos Energi Viborg

Hos Energi Viborg ønsker vi at støtte gode initiativer og aktiviteter, der gør en forskel og bidrager til det lokale fællesskab. Derfor støtter vi sportslige, kulturelle og sociale aktiviteter og fællesskaber i hele Viborg Kommune.

Ved at støtte op om sportslige, kulturelle og sociale aktiviteter på tværs af Viborg Kommune, bidrager vi til at sikre det lokale idræts- og foreningslivs udfoldelsesmuligheder, og vi styrker samtidig Energi Viborgs lokale forankring.

Det er vigtigt for os, at en sponsoraftale er samarbejde, der kommer både din forening og Energi Viborg til gode. Derfor beder vi også vores ansøgere om at forholde sig til, hvordan sponsoratet kan komme begge parter til fordel.

Vil du sælge en støtteannonce til din forenings medlemsblad, skal du sende en mail herom til sponsor@energiviborg.dk

Søger du om sponsorgaver eller -præmier, skal du sende en mail herom til elhandel@energiviborg.dk

Søger du om et sponsorat til din klub eller forening, skal du udfylde formularen, som du finder her: Ansøgningsformular

Hvornår kan du søge?

Du kan indsende din ansøgning om støtte hele året. To gange om året, den 1. april og 1. oktober, samler vi ansøgningerne sammen og behandler dem. Vi modtager mange kvalificerede ansøgninger om støtte, og selvom vi gerne ville, kan vi desværre ikke imødekomme alle ansøgninger.

Forudsætninger for at søge

 • Lokalt forankret i Viborg Kommune
 • Sportsligt, kulturelt eller socialt formål
 • Vi støtter særligt involverende intitiativer, der sigter mod "bredden".
 • Sponsoratet skal skal have et forretningsmæssigt formål / skabe værdi for både foreningen og for Energi Viborg
 • Sponsoratet skal harmonere med Energi Viborgs værdier.

Tips til din ansøgning

 1. Vær konkret - hvad er det, I søger støtte til? Hvordan vil I bruge pengene? Hvad er det, I ønsker at opnå med sponsoratet? Hvor mange vil få glæde af sponsoratet?
 2. Vær skarp på, hvad I kan tilbyde Energi Viborg - Hvordan sponsoratet kan skabe værdi for selskabet?
 3. Hav styr på jeres fakta: Fx medlemstal, antal arrangementer/aktiviteter og deltagerantal.

Sådan er ansøgningsprocessen

 1. Udfyld ansøgningsskemaet, og tryk send
 2. Du modtager en kvittering
 3. Den 1. oktober og 1. april behandler vi alle ansøgninger
 4. Medio oktober og medio april modtager du svar på din ansøgning
 5. Du modtager som udgangspunkt støtten efter udgiften er afholdt

Bemærk: støtte ydes IKKE til

 • Initiativer, der kan skade Energi Viborgs omdømme
 • Kommercielle organisationer
 • Politiske eller religiøse organisationer
 • Initiativer, der er til skade for mennesker, dyr, klima og miljø
 • Alm. drift og vedligehold.

Ansøgning om sponsorat


Elitesport

Energi Viborg sponsorerer også elitesportsaktiviteter i Viborg-området. Det gælder:

 • checkViborg F.F. Professionel Fodbold A/S
 • checkViborg HK A/S, Professionel Håndbold

keyboard_arrow_up