En moderne og åben virksomhed

Energi Viborg A/S er moderselskab for de selvstændige datterselskaber inden for strøm, vand og varme. Vores hovedaktivitet er at varetage koncernledelsen – herunder den strategiske og organisatoriske udvikling af koncernen. Hele koncernen beskæftiger omkring 115 medarbejdere. 

Som en moderne virksomhed har Energi Viborg arbejdet seriøst med at definere vores rolle over for kunderne og det samfund, der omgiver os. Da vi lægger stor vægt på åbenhed og nærhed over for vores kunder, har vi valgt også at lægge både vision og mission offentligt frem – du kan se dem herunder. Derudover kan du på denne side også finde vedtægter for alle selskaberne samt ejerstrategi.

Mission


Energi Viborgs mission er at sikre en stabil og effektiv forsyning, til lavest mulig pris, til vores kunder i Viborg Kommune inden for forsyningsområderne el, vand, kraftvarme og spildevandhåndtering. 

Dette skal ske ved at udnytte de fordele, som opnåes ved at være et professionelt drevet multiforsyningsselskab.

Vi vil samtidig rådgive kunderne i forbindelse med deres anvendelse af vores ydelser, så de kan optimere deres forbrug ud fra såvel økonomiske som miljømæssige forhold.

Vision


Visionen for Energi Viborg er, at koncernen gennem en professionel og målrettet indsats sikrer og udbygger sin position som et stærkt og kompetent multiforsyningsselskab til gavn for vores kunder.

 

Hils på vores direktion


Direktionen for moderselskabet og datterselskaber udgøres af direktøren for det pågældende selskab.
Direktionen trækker på en fælles stabs- og servicefunktion, der er placeret i moderselskabet.

Mette Urup

Konstitueret administrerende direktør
og økonomichef for Energi Viborg
Telefon 8929 2925
mu@energiviborg.dk
 

Inge B. Borggaard

Kunde- og kommunikationschef for Energi
Viborg og chef for Energi Viborg Strøm
Telefon 8929 2940
ibb@energiviborg.dk
 

Flemming Hermann

Chef for Energi Viborg Vand
Telefon 8929 2801
flh@energiviborg.dk

Benny Højholt

Chef for Energi Viborg Kraftvarme
Telefon 8929 2995
bh@energiviborg.dk
 

Søren Juul Hansen

Chef for Energi Viborg Elteknik
og Energi Viborg Gadelys
Telefon 8929 2948
sjh@energiviborg.dk

Dorte Danielsen

Direktionssekretær/HR
Telefon 8929 2930
dd@energiviborg.dk
 

Organisation og strategi

Her kan du se vores organisationsplan. Du kan downloade vores ejerstrategi, som er gældende til maj 2023.

Hent ejerstrategi

keyboard_arrow_up