Bestyrelsen for
Energi Viborg Vand

Bestyrelsen består af:

 
Allan Clifford Christensen Formand
Peter Juhl Næstformand
Anders Korsbæk Jensen Bestyrelsesmedlem
Martin Sanderhoff Bestyrelsesmedlem
Ove Kent Jørgensen Bestyrelsesmedlem
Erik H. Møller Meyer Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Mogens Lindgaard Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Jan L. Andersen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Jens Haugstrup Jensen Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem

Referater

Bestyrelsesmødet den 22. november 2019

29. november 2019
Referat med bilag  

Bestyrelsesmødet den 10. oktober 2019

16. oktober 2019
Referat med bilag  

Bestyrelsesmødet den 4. september 2019

6. september 2019
Referat med bilag  

Bestyrelsesmødet den 13. maj 2019

21. maj 2019

Referat
Bilag 16-1: Forsikringsbetingelser - Bestyrelses- og direktionsansvar
Bilag 17-1: Vand - Gældende vedtægter
Bilag 18-1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Energi Viborg Vand (drikkevandsforsyningen)
Bilag 18-2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Energi Viborg Vand (spildevandsforsyningen)

 

Bestyrelsesmødet den 5. april 2019

15. april 2019

Referat
Bilag 7-1: Sag nr. 35 2017 Orientering om medarbejdervalg til Energi Viborg Vands bestyrelse
Bilag 8-1: Arbejdsnotat – Fjernaflæste vandmålere
Bilag 9-1: Tillæg til spildevandsplan 2019
Bilag 10-1: Kort med angivelse af geografisk placering af udvalgte projekter
Bilag 10-2: Investeringsoversigt for udvalgte projekter
Bilag 11-1: Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2019 (Marsh)
Bilag 11-2: Fortrolig
Bilag 11-3: Forsikringspolitik ver. 0.3
Bilag 12-1: Udkast til årsrapport 2018
Bilag 12-2: Budgetopfølgning (vandforsyningen) pr. 31. december 2018
Bilag 12-3: Budgetopfølgning (spildevandforsyningen) pr. 31. december 2018
Bilag 12-4: Fortrolig
Bilag 12-5: Fortrolig
Bilag 12-6: Fortrolig

 

Bestyrelsesmødet den 25. januar 2019

31. januar 2019
Referat  

Bestyrelsesmødet den 23. november 2018

3. december 2018
Referat
Bilag 26.1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsyningen)
Bilag 26.2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsyningen)
Bilag 27.1: Udkast til budget 2019 for Energi Viborg Vand A/S, drikkevandsforsyningen
Bilag 27.2: Udkast til budget 2019 for Energi Viborg Vand A/S, spildevandsforsyningen
Bilag 27.3: Investeringer i Energi Viborg Vand A/S, spildevandsforsyningen
Bilag 28.1: Takster for drikkevand 2019
Bilag 29.1: Takster for spildevand 2019
 

Bestyrelsesmødet den 12. oktober 2018

17. oktober 2018
Referat
Bilag 20.1: Årshjul for 2019
Bilag 21.1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsyningen)
Bilag 21.2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsyningen)
Bilag 22.1: Afgørelse MAD 2014.382
 

Bestyrelsesmødet den 31. august 2018

11. september 2018

Referat
Bilag 16.1: DANVA's udgave af god selskabsledelse
Bilag 16.2: Vurdering af selskabets opfyldelse af DANVA’s anbefalinger til god selskabsledelse
Bilag 17.1: Præsentation fra temadag med bestyrelsen i Energi Viborg Vand
Bilag 18.1: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsyningen)
Bilag 18.2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsyningen)

 

Bestyrelsesmødet den 7. maj 2018

15. maj 2018
Referat
Bilag 11.1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsyningen)
Bilag 11.2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsyningen)
 

Bestyrelsesmødet den 20. april 2018

30. april 2018

Referat
Bilag 7.1: Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2018 (Marsh)
Bilag 7.2: Forsikringserklæring til Energi Viborg-koncernens bestyrelse (Contea)
Bilag 7.3: Forsikringspolitik ver. 0.3
Bilag 8.1: Udkast til årsrapport 2017
Bilag 8.2: Budgetopfølgning (vandforsyningen) pr. 31. december 2017
Bilag 8.3: Budgetopfølgning (spildevandforsyningen) pr. 31. december 2017

 

Bestyrelsesmødet den 19. januar 2018

2. februar 2018

Referat
Bilag 1.1: Forretningsorden af 2014
Bilag 1.2: Vedtægter af 2013

 

Bestyrelsesmødet den 24. november 2017

12. december 2017
Referat
Bilag 38.1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsyningen)
Bilag 38.2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsyningen)
Bilag 39.1: Udkast til budget 2018 for Drikkevandsforsyningen Energi Viborg Vand A/S
Bilag 39.2: Udkast til budget 2018 for Spildevandsforsyningen Energi Viborg Vand A/S
Bilag 40.1: Takster for drikkevand 2018
Bilag 41.1: Takster for spildevand 2018

Bestyrelsesmødet den 12. oktober 2017

25. oktober 2017

Referat
Bilag 31.1: Årshjul for 2018
Bilag 32.1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsyningen)
Bilag 32.2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsyningen)

Bestyrelsesmødet den 1. SEPTEMBER 2017

13. september 2017

Referat
Bilag 24.1: Tidsplan for afholdelse af valg af bestyrelsesmedlemmer blandt medarbejderne til Energi Viborg Vands bestyrelse
Bilag 25.1: Bekendtgørelse, Forbrugerrepræsentation
Bilag 25.2: Valgregulativ 2017 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S
Bilag 25.3: En af tre avisannoncer: kandidater til vandvalg
Bilag 25.4: Eksempler på første af flere FB-opslag på vandvalg
Bilag 25.5: Eksempel på FB-opslag med video
Bilag 28.1: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsyningen)
Bilag 28.2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsyningen)

Bestyrelsesmødet den 2. maj 2017

8. maj 2017

Referat
Bilag 20.1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsyningen)
Bilag 20.2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsyningen)

Bestyrelsesmødet den 6. april 2017

19. april 2017
Referat
Bilag 10.1: Årsrapport 2016 - EVK (Contea)
Bilag 16.1: Udkast til årsrapport 2016
Bilag 16.2: Budgetopfølgning (vandforsyningen) pr. 31. december 2016
Bilag 16.3: Budgetopfølgning (spildevandforsyningen) pr. 31. december 2016

Bestyrelsesmødet den 13. januar 2017

19. januar 2017

Referat
Bilag 2.1: Takstoversigt 2017 Energi Viborg Vand A/S, Drikkevand
Bilag 3.1: Revideret budget for 2017 for Energi Viborg Vand A/S, Drikkevand
Bilag 4.1: Takstoversigt 2017 Energi Viborg Vand A/S, Spildevand
Bilag 5.1: Revideret budget 2017 for Energi Viborg Vand A/S, Spildevand

Bestyrelsesmødet den 16. december 2016

22. december 2016

Referat
Bilag 33.1: Sag nr. 31 fra 11. november 2016

Bestyrelsesmødet den 18. november 2016

29. november 2016

Referat
Bilag 31.1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsyningen)
Bilag 31.2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsyningen)

Bestyrelsesmødet den 21. oktober 2016

31. oktober 2016

Referat
Bilag 21.1: Powerpoint af nyt hjemmesidelayout
Bilag 22.1: Årshjul for 2017
Bilag 23.1: Notat om den fremtidige rammeregulering af vandsektoren
Bilag 24.1: Kortbilag og visualiseringer
Bilag 25.1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsyningen)
Bilag 25.2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsyningen)
Bilag 26.1: Udkast til budget 2017 for Drikkevandsforsyningen Energi Viborg Vand A/S
Bilag 26.2: Udkast til budget 2017 for Spildevandsforsyningen Energi Viborg Vand A/S
Bilag 27.1: Takster for spildevand 2017
Bilag 28.1: Takster for drikkevand 2017

 

keyboard_arrow_up