Bestyrelsesmøde

Møde nr. 1
Deltagere: Allan Clifford Christensen, Peter Juhl, Anders Korsbæk Jensen, Martin Sanderhoff, Ove Kent Jørgensen, Jens Haugstrup Jensen, Jan L. Andersen, Mogens Boxill Lindgaard, Erik Haahr Møller Meyer, Mette Urup
Fraværende:

Dagsorden


Link til pdf:
Opfølgning på God selskabsledelse

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Spørgeskema vedr. bestyrelsens afhængigheder

Dagsorden


Link til pdf:
Afrapportering af finansiel politik

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Finansiel politik 2018

Dagsorden


Link til pdf:
Låneoptag til investeringer

Referat

Indstillingen blev godkendt.

Dagsorden


Link til pdf:
Generel orientering

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Underskriftsblad
keyboard_arrow_up