Bestyrelsesmøde

Møde nr. 2
Deltagere: Allan Clifford Christensen, Peter Juhl, Anders Korsbæk Jensen, Martin Sanderhoff, Ove Kent Jørgensen, Jens Haugstrup Jensen, Jan L. Andersen, Mogens Boxill Lindgaard, Erik Haahr Møller Meyer, Mette Urup
Fraværende:

Dagsorden


Link til pdf:
Orientering om ændring i beregningsgrundlaget for det kommunale vejbidrag

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Herudover anfører bestyrelsen:

  • At Landsrettens dom giver anledning til revurdering af vejvandsområdet og de fremtidige investeringer.
  • At ledelsen anmodes om at få vurderet tilbagebetalingsfristens længde yderligere med juridisk assistance.

 

Bilag

Østre Landsrets dom afsagt den 6. december 2019
Mail af 1 april 2020 fra Per Christensen, Chef for Trafik og Veje

Dagsorden


Link til pdf:
Orientering om vandsamarbejde i Viborg Kommune

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen anfører herudover:

  • At høringssvaret forelægges bestyrelsesformanden før indsendelse til Viborg kommune.

Dagsorden


Link til pdf:
Generel orientering

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Underskriftsblad
keyboard_arrow_up