Besstyrelsesmøde

Møde nr. 4
 
Deltagere: Allan Clifford Christensen, Peter Juhl, Anders Korsbæk Jensen, Martin Sanderhoff, Ove Kent Jørgensen, Jens Haugstrup Jensen, Mogens Boxill Lindgaard, Erik Haahr Møller Meyer, Mette Urup
 
Fraværende: Jan L. Andersen

Dagsorden


Link til pdf:
Generel orientering

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Allan Clifford anmodede om, at Energi Viborg Vand får lavet en redegørelse af, om manglende oprensning af sand fra vejbrønde kan være skyld i oversvømmelse fra skybrud.

Jens Haugstrup Jensen opfordrede til, at Energi Viborg ligger pres på DANVA i relation til ændring af betalingsloven, så kommunerne dækker de reelle omkostninger til håndtering af vejvand. 

Bilag

Sag nr. 16 fra 13/8 2020 Klima- og Miljøudvalget inkl. bilag

Dagsorden


Link til pdf:
Underskriftsblad
keyboard_arrow_up