Bestyrelsesmøde

Møde nr. 6
 
Deltagere: Allan Clifford Christensen, Peter Juhl, Anders Korsbæk Jensen, Martin Sanderhoff, Ove Kent Jørgensen, Jens Haugstrup Jensen, Jan L. Andersen, Mogens Boxill Lindgaard, Erik Haahr Møller Meyer, Mette Urup
 
Fraværende:

Dagsorden


Link til pdf:
Revision af betalingsvedtægt

Referat

Bestyrelsen godkendte den reviderede betalingsvedtægt med nedenstående redaktionelle ændringer:

Kapitel 1, 1. afsnit. Her blev det foreslået, at der i første afsnit kunne tilføjes, at betalingsvedtægten også gælder for veje. (Det er efterfølgende juridisk afklaret, at det er tilstrækkeligt beskrevet i det 3.  afsnit, hvor veje er omtalt).

Pkt. 3.5, 2. afsnit: Her skal det fremgå, at det er procentsatsen, der fremgår af takstbladet, ikke selve beløbet.

Det blev ligeledes godtkendt, at betalingsvedtægten fremsendes til legalitetsgodkendelse i Viborg Byråd.

Jens Haugstrup ønskede ført til referat, at han ønsker at fastholde de 8 % i relation til de fakstiske omkostninger i forhold til beregning af vejafvanding. 

 

Bilag

Udkast til betalingsvedtægt pr. 1. januar 2021
Gældende betalingsvedtægt pr. 1. januar 2015

Dagsorden


Link til pdf:
Fastsættelse af takster for 2021, Spildevand

Referat

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Takster for spildevand 2021

Dagsorden


Link til pdf:
Generel orientering

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Underskriftsblad
keyboard_arrow_up