Bestyrelsesmøde

Møde nr. 3
 
Deltagere: Allan Clifford Christensen, Peter Juhl, Anders Korsbæk Jensen, Martin Sanderhoff, Ove Kent Jørgensen, Kristian Brøns Nielsen, Ole Anders Petersen, Johannes Stensgaard, Kirsten Østerballe, Michael B. Petersen, Mette Urup
 
Fraværende:

Dagsorden


Link til pdf:
Status vedr. fremtidig varmeproduktion

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Status på fremtidig organisering af varmeforsyningen

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Revideret budget for 2020 og 2021

Referat

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Revideret budget 2020 budget 2021

Dagsorden


Link til pdf:
Orientering om takstmæssigt regnskab for 2019

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Generel orientering

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der blev givet en orientering om aktuelle læserbreve og reaktionerne herpå.

Dagsorden


Link til pdf:
Underskriftsblad
keyboard_arrow_up