Bestyrelsesmøde

Møde nr. 2
Deltagere: Allan Clifford Christensen, Peter Juhl, Anders Korsbæk Jensen, Martin Sanderhoff, Ove Kent Jørgensen, Kristian Brøns Nielsen, Ole Anders Petersen, Kirsten Østerballe, Michael B. Petersen, Mette Urup
Fraværende: Johannes Stensgaard

Dagsorden


Link til pdf:
Orientering om indgåelse af gaskontrakt

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Status vedr. fremtidig varmeproduktion

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Projektforslag vedr. luft/vand varmepumpe

Dagsorden


Link til pdf:
Generel orientering

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Underskriftsblad
keyboard_arrow_up