Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Møde nr. 4
 
Deltagere: Allan Clifford Christensen, Peter Juhl, Anders Korsbæk Jensen, Martin Sanderhoff, Ove Kent Jørgensen, Kristian Brøns Nielsen, Ole Anders Petersen, Johannes Stensgaard, Kirsten Østerballe, Michael B. Petersen, Mette Urup
 
Fraværende:

Dagsorden


Link til pdf:
Generel orientering

Referat

Der er endnu ikke modtaget svar fra Energitilsynet. Dette er ikke tilfredsstillende og meget generende for selskabet, og der søges en hurtigere afklaring via møde med Forsyningstilsynet.

Dagsorden


Link til pdf:
Underskriftsblad
keyboard_arrow_up