Bestyrelsesmøde

Møde nr. 5
 
Deltagere: Allan Clifford Christensen, Peter Juhl, Anders Korsbæk Jensen, Martin Sanderhoff, Ove Kent Jørgensen, Kristian Brøns Nielsen, Johannes Stensgaard, Kirsten Østerballe, Michael B. Petersen, Mette Urup
 
Fraværende: Ole Anders Petersen

Dagsorden


Link til pdf:
Status vedr. fremtidig varmeproduktion

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Status på fremtidig organisering af varmeforsyningen

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Generel orientering

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Underskriftsblad
keyboard_arrow_up