Bestyrelsen for
Energi Viborg Kraftvarme

Bestyrelsen består af:

 
Allan Clifford Christensen Formand
Peter Juhl 1. næstformand
Klaus Keller 2. næstformand
Anders Korsbæk Jensen Bestyrelsesmedlem
Martin Sanderhoff Bestyrelsesmedlem
Ove Kent Jørgensen Bestyrelsesmedlem
Johannes Stensgaard Bestyrelsesmedlem
Kirsten Østerballe Bestyrelsesmedlem
Ole Anders Petersen Bestyrelsesmedlem
Michael B. Petersen Bestyrelsesmedlem

Referater

Bestyrelsesmødet den 23. november 2018

3. december 2018

Referat
Bilag 60.1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)
Bilag 60.2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)
Bilag 61.1: VF’s mail af 8. okt. 2018 med anmodning om deltagelse i forhandlinger med Apple
Bilag 62.1: Plancher fra temadag

 

Bestyrelsesmødet den 5. november 2018

8. november 2018

Referat
Bilag 58.1: Referat af sag 46 ekstraordinært bestyrelsesmøde 28. september 2018
Bilag 58.1.A: Notat om modeller til fremtidig organisering af varmeforsyningen i Viborg
Bilag 58.1.B:  Model 1 Advokat Per Hemmers slides vedr. Energi Viborg Kraftvarmes forslag til model
Bilag 58.1.C: Model 2 Johannes Steengaards forslag til ny organisering
Bilag 58.1.D: Model 2 Johannes Steengaards forslag til præmisser
Bilag 58.1.E: Kromann Reumert Notat om konsekvenser ved overdragelse af Energi Viborg Kraftvarme
Bilag 58.1.F: Dir. Morten Abildgaards slides vedr. Viborg Fjernvarmes forslag til model
Bilag 58.1.G: Revideret forslag, model 2 - Følgebrev
Bilag 58.1.H: Revideret forslag, model 2 - Præmisser
Bilag 58.1.I: Revideret forslag, model 2 - Forslag
Bilag 58.2: Modtaget mail fra Viborg Fjernvarme den 4. oktober 2018 inkl. vedhæftet notat
Bilag 58.3: Modtaget mail MBP af 29. oktober 2018
Bilag 58.4: Notatet udarbejdet af KK

 

Bestyrelsesmødet den 12. oktober 2018

17. oktober 2018
Referat
Bilag 49.1: Årshjul for 2019
Bilag 50.1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)
Bilag 50.2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)
Bilag 51.1: Energi Viborg Kraftvarme A/S – forventet regnskab 2018 og revideret budget 2019 inkl. investeringer
Bilag 52.1: Præsentation fra temadag med bestyrelsen i Energi Viborg Kraftvarme
Bilag 53.1: DANVA's udgave af god selskabsledelse
Bilag 53.2: Vurdering af selskabets opfyldelse af DANVA’s anbefalinger til god selskabsledelse
Bilag 54.1: Energiaftale af 29. juni 2018
Bilag 56.1: Masterplan for fremtidig varmeproduktion
Bilag 56.2: Uddybende beskrivelse af Masterplan
 

Bestyrelsesmødet den 28. september 2018

4. oktober 2018

Referat
Bilag 46.1: Notat om modeller til fremtidig organisering af varmeforsyningen i Viborg
Bilag 46.2: Model 1 Advokat Per Hemmers slides vedr. Energi Viborg Kraftvarmes forslag til model
Bilag 46.3.A: Model 2 Johannes Steengaards forslag til ny organisering
Bilag 46.3.B: præmisser
Bilag 46.4: Kromann Reumert Notat om konsekvenser ved overdragelse af Energi Viborg Kraftvarme
Bilag 46.5: Dir. Morten Abildgaards slides vedr. Viborg Fjernvarmes forslag til model
Bilag 46.6: Følgebrev til forslag fra boligselskaberne og Overlund Fjernvarme
Bilag 46.7: Præmisser vedrørende forslag fra boligselskaberne og Overlund Fjernvarme
Bilag 46.8: Forslag fra boligselskaberne og Overlund Fjernvarme

 

Bestyrelsesmødet den 31. august 2018

11. september 2018
Referat
Bilag 32.1: Samarbejde om fjernvarmeforsyningen i Viborg by af den 22. marts 2017
Bilag 33.1: Tidslinie genforhandling
Bilag 36.1: KromannReumert Notat om konsekvenser ved overdragelse af EVK
Bilag 36.2: Advokat Per Hemmers slides vedr. EVKs forslag til model
Bilag 36.3: Dir. Morten Abildgaards slides vedr. VFs forslag til model
Bilag 36.4: Formand Johannes Steengaards, Boligselskabet Sct. Jørgen, forslag til ny organisering
Bilag 40.1: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)
Bilag 40.2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)
Bilag 41.1: DANVA's udgave af god selskabsledelse
Bilag 41.2: Vurdering af selskabets opfyldelse af DANVA’s anbefalinger til god selskabsledelse
Bilag 42.1: Præsentation fra temadag med bestyrelsen i Energi Viborg Kraftvarme
Bilag 43.1: Energiaftale af 29. juni 2018
Bilag 44.1: Masterplan for fremtidig varmeproduktion
Bilag 44.2: Uddybende beskrivelse af Masterplan
 

Bestyrelsesmødet den 7. maj 2018

15. maj 2018
Referat
Bilag 26.1: Kommissorium for samarbejde ny varme
Bilag 27.1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)
Bilag 27.2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)
Bilag 28.1: Energi Viborg Kraftvarme A/S – Revideret budget 2018 samt budget 2019 incl. investeringer
 

Bestyrelsesmødet den 20. april 2018

30. april 2018

Referat
Bilag 13.1: Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2018 (Marsh)
Bilag 13.2: Forsikringserklæring til Energi Viborg-koncernens bestyrelse (Contea)
Bilag 13.3: Forsikringspolitik ver. 0.3
Bilag 16.1: Rapport - Grøn værdikæde
Bilag 18.1: Notat vedr. ”Risiko minimering ifm. varmeprisens udvikling i budgetåret” som godkendt den 28. januar 2016
Bilag 18.2: Sag nr. 30 fra bestyrelsesmødet den 1. september 2017
Bilag 20.1: Energi Viborg Kraftvarme A/S – Prisregnskab 2017
Bilag 21.1: Udkast til årsrapport 2017
Bilag 21.2: Budgetopfølgning pr. 31. december 2017 (Kraftvarme)
Bilag 21.3: Budgetopfølgning pr. 31. december 2017 (Lossepladsgasanlægget)
Bilag 21.5: Udvikling i samlet underdækning 2011 - 2017
Bilag 24.1: Notat vedr. VFs punkter til genforhandling med notater fra mødet 21. marts 2018

 

Bestyrelsesmødet den 19. januar 2018

2. februar 2018

Referat
Bilag 1.1: Forretningsorden af 2017
Bilag 1.2: Vedtægter af 2017
Bilag 3.1: Notat vedr. ”Risiko minimering ifm. varmeprisens udvikling i budgetåret” som godkendt den 28. januar 2016
Bilag 3.2: Sag nr. 30 fra bestyrelsesmødet den 1. september 2017
Bilag 4.1: Sag ”45. Orientering om status vedr. den fremtidige varmeproduktion” (Bestyrelsesmøde 24. november 2017)
Bilag 5.1: Revideret budget for 2018, godkendt på bestyrelsesmødet den 12. oktober 2017
Bilag 5.2: Genberegnet budget for 2018, indeholdende noter vedr. ændringer i forhold til revideret budget
Bilag 6.1: Prisstatistik august 2017

 

Bestyrelsesmødet den 24. november 2017

12. december 2017

Referat
Bilag 41.1: Forretningsorden af oktober 2017
Bilag 42.1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)
Bilag 42.2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)
Bilag 43.1: Afvisning klage over budgettering EVK

Bestyrelsesmødet den 12. oktober 2017

25. oktober 2017

Referat
Bilag 33.1: Årshjul for 2018
Bilag 34.1: Udkast til forretningsorden - oktober 2017
Bilag 34.2: Nuværende godkendt forretningsorden
Bilag 35.1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)
Bilag 35.2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)
Bilag 36.1: Energi Viborg Kraftvarme A/S – forventet regnskab 2017 og revideret budget 2018 inkl. investeringer og opgørelse over underdækningen for geotermiprojektet
Bilag 37.1: D-2281 Voldgiftskendelse incl. bilag
Bilag 40.1: Oversigt over omkostninger til geotermisagen som vist på bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet den 1. september 2017

13. september 2017

Referat
Bilag 26.1: Ny forretningsorden for Energi Viborg Kraftvarme
Bilag 26.2: Vedtægter for Energi Viborg Kraftvarme A/S
Bilag 27.1: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)
Bilag 27.2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)

Bestyrelsesmødet den 13. juni 2017

16. juni 2017
Referat

Bestyrelsesmødet den 2. maj 2017

8. maj 2017
Referat
Bilag 15.1: Oversigt over rådgiverydelser/ Bilag A
Bilag 15.2: Bilag vedrørende forligsaftalen
Bilag 16.1: Energi Viborg Kraftvarme A/S – Prisregnskab 2016
Bilag 17.1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)
Bilag 17.2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)
Bilag 18.1: Energi Viborg Kraftvarme A/S – Revideret budget 2017 samt budget 2018 incl. investeringer

Bestyrelsesmødet den 6. april 2017

19. april 2017
Referat
Bilag 9.1: Vedtægter for EVK. Mark – up udgave
Bilag 9.2: Forretningsorden for EVK. Mark – up udgave
Bilag 10.1: Årsrapport 2016 - EVK (Contea)
Bilag 10.2: EVK - Revisionsprotokol 2017 (Marsh)
Bilag 12.1: Udkast til årsrapport 2016
Bilag 12.2: Budgetopfølgning pr. 31. december 2016 (Kraftvarme)
Bilag 12.3: Budgetopfølgning pr. 31. december 2016 (Lossepladsgasanlægget)
Bilag 12.5: Udvikling i samlet underdækning 2011 – 2017

Bestyrelsesmødet den 7. marts 2017

10. marts 2017
Referat

Bestyrelsesmødet den 13. januar 2017

19. januar 2017

Referat
Bilag 1.1: Sag nr. 2 fra bestyrelsesmødet den 28. januar 2016
Bilag 2.1: Sag nr. 31 fra 21. oktober 2016

Bestyrelsesmødet den 18. november 2016

29. november 2016

Referat
Bilag 37.1: Energiklagenævnets afgørelse af 2. november 2016
Bilag 38.1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)
Bilag 38.2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)

Bestyrelsesmødet den 21. oktober 2016

31. oktober 2016

Referat
Bilag 31.1: Mail fra Viborg Fjernvarmes advokat til Energitilsynet af 4. oktober 2016
Bilag 31.2: Underbilag til mail, artikel fra Viborg Stifts Folkeblad den 27. september 2016
Bilag 31.3: Underbilag til mail, brev fra Viborg Fjernvarme til Energitilsynet af 1. februar 2016
Bilag 32.1: Byretsdommen af den 1. september 2016
Bilag 33.1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)
Bilag 33.2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)
Bilag 34.1: Energi Viborg Kraftvarme A/S – forventet regnskab 2016 og budget 2017 inkl. Investeringer og opgørelse over underdækningen for Geotermiprojektet

 

keyboard_arrow_up