Bestyrelsen for
energi Viborg kraftvarme

Bestyrelsen består af:

 
Allan Clifford Christensen Formand
Peter Juhl 1. næstformand
Per B. Jørgensen 2. næstformand
Anders Korsbæk Jensen Bestyrelsesmedlem
Martin Sanderhoff Bestyrelsesmedlem
Ove Kent Jørgensen Bestyrelsesmedlem
Johannes Steensgaard Bestyrelsesmedlem
Kirsten Østerballe Bestyrelsesmedlem
Klaus Keller Bestyrelsesmedlem
Michael B. Petersen Bestyrelsesmedlem

referater

Bestyrelsesmødet den 19. januar 2018

2. februar 2018

Referat
Bilag 1.1: Forretningsorden af 2017
Bilag 1.2: Vedtægter af 2017
Bilag 3.1: Notat vedr. ”Risiko minimering ifm. varmeprisens udvikling i budgetåret” som godkendt den 28. januar 2016
Bilag 3.2: Sag nr. 30 fra bestyrelsesmødet den 1. september 2017
Bilag 4.1: Sag ”45. Orientering om status vedr. den fremtidige varmeproduktion” (Bestyrelsesmøde 24. november 2017)
Bilag 5.1: Revideret budget for 2018, godkendt på bestyrelsesmødet den 12. oktober 2017
Bilag 5.2: Genberegnet budget for 2018, indeholdende noter vedr. ændringer i forhold til revideret budget
Bilag 6.1: Prisstatistik august 2017

 

Bestyrelsesmødet den 24. november 2017

12. december 2017

Referat
Bilag 41.1: Forretningsorden af oktober 2017
Bilag 42.1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)
Bilag 42.2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)
Bilag 43.1: Afvisning klage over budgettering EVK

Bestyrelsesmødet den 12. oktober 2017

25. oktober 2017

Referat
Bilag 33.1: Årshjul for 2018
Bilag 34.1: Udkast til forretningsorden - oktober 2017
Bilag 34.2: Nuværende godkendt forretningsorden
Bilag 35.1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)
Bilag 35.2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)
Bilag 36.1: Energi Viborg Kraftvarme A/S – forventet regnskab 2017 og revideret budget 2018 inkl. investeringer og opgørelse over underdækningen for geotermiprojektet
Bilag 37.1: D-2281 Voldgiftskendelse incl. bilag
Bilag 40.1: Oversigt over omkostninger til geotermisagen som vist på bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet den 1. september 2017

13. september 2017

Referat
Bilag 26.1: Ny forretningsorden for Energi Viborg Kraftvarme
Bilag 26.2: Vedtægter for Energi Viborg Kraftvarme A/S
Bilag 27.1: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)
Bilag 27.2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)

Bestyrelsesmødet den 13. juni 2017

16. juni 2017
Referat

Bestyrelsesmødet den 2. maj 2017

8. maj 2017
Referat
Bilag 15.1: Oversigt over rådgiverydelser/ Bilag A
Bilag 15.2: Bilag vedrørende forligsaftalen
Bilag 16.1: Energi Viborg Kraftvarme A/S – Prisregnskab 2016
Bilag 17.1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)
Bilag 17.2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)
Bilag 18.1: Energi Viborg Kraftvarme A/S – Revideret budget 2017 samt budget 2018 incl. investeringer

Bestyrelsesmødet den 6. april 2017

19. april 2017
Referat
Bilag 9.1: Vedtægter for EVK. Mark – up udgave
Bilag 9.2: Forretningsorden for EVK. Mark – up udgave
Bilag 10.1: Årsrapport 2016 - EVK (Contea)
Bilag 10.2: EVK - Revisionsprotokol 2017 (Marsh)
Bilag 12.1: Udkast til årsrapport 2016
Bilag 12.2: Budgetopfølgning pr. 31. december 2016 (Kraftvarme)
Bilag 12.3: Budgetopfølgning pr. 31. december 2016 (Lossepladsgasanlægget)
Bilag 12.5: Udvikling i samlet underdækning 2011 – 2017

Bestyrelsesmødet den 7. marts 2017

10. marts 2017
Referat

Bestyrelsesmødet den 13. januar 2017

19. januar 2017

Referat
Bilag 1.1: Sag nr. 2 fra bestyrelsesmødet den 28. januar 2016
Bilag 2.1: Sag nr. 31 fra 21. oktober 2016

Bestyrelsesmødet den 18. november 2016

29. november 2016

Referat
Bilag 37.1: Energiklagenævnets afgørelse af 2. november 2016
Bilag 38.1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)
Bilag 38.2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)

Bestyrelsesmødet den 21. oktober 2016

31. oktober 2016

Referat
Bilag 31.1: Mail fra Viborg Fjernvarmes advokat til Energitilsynet af 4. oktober 2016
Bilag 31.2: Underbilag til mail, artikel fra Viborg Stifts Folkeblad den 27. september 2016
Bilag 31.3: Underbilag til mail, brev fra Viborg Fjernvarme til Energitilsynet af 1. februar 2016
Bilag 32.1: Byretsdommen af den 1. september 2016
Bilag 33.1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)
Bilag 33.2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)
Bilag 34.1: Energi Viborg Kraftvarme A/S – forventet regnskab 2016 og budget 2017 inkl. Investeringer og opgørelse over underdækningen for Geotermiprojektet

 

keyboard_arrow_up