Bestyrelsesmøde

Møde nr. 3
Deltagere: Allan Clifford Christensen, Peter Juhl, Anders Korsbæk Jensen, Martin Sanderhoff, Ove Kent Jørgensen, Annette Sander Østergaard, Bjarne Feddern, Gitte Henneberg, Mette Urup
Fraværende:

Dagsorden


Link til pdf:
Orientering om Kommunikationspolitik 2018-2021

Referat

Indstillingen blev godkendt.

Herudover anfører bestyrelsen

Det tredje ”at” ændres til: ”Bestyrelsen fremadrettet ved årets sidste møde præsenteres for det kommende års kommunikationsstrategi og handleplan”

 

Bilag

Energi Viborgs Kommunikationspolitik 2018-2021 - revideret
Energi Viborg kommunikationsstrategi og handleplan 2020

Dagsorden


Link til pdf:
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

Referat

Indstillingen blev godkendt.

Dagsorden


Link til pdf:
Generel orientering

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Underskriftsblad
keyboard_arrow_up