Bestyrelsesmøde

Møde nr. 1
Deltagere: Allan Clifford Christensen, Peter Juhl, Anders Korsbæk Jensen, Martin Sanderhoff, Ove Kent Jørgensen, Annette Sander Østergaard, Bjarne Feddern, Gitte Henneberg, Mette Urup
Fraværende:

Dagsorden


Link til pdf:
Opfølgning på God selskabsledelse

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Spørgeskema vedr bestyrelsens afhængigheder

Dagsorden


Link til pdf:
Orientering om konstituering af administrerende direktør

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Afrapportering finansiel politik

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Finansiel politik 2018
Oversigt over obligationsbeholdning
Oversigt over lån

Dagsorden


Link til pdf:
Generel orientering

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Underskriftsblad
keyboard_arrow_up