Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Møde nr. 5
 
Deltagere: Allan Clifford Christensen, Peter Juhl, Anders Korsbæk Jensen, Martin Sanderhoff, Ove Kent Jørgensen, Annette Sander Østergaard, Bjarne Feddern, Gitte Henneberg, Mette Urup
 
Fraværende:

Dagsorden


Link til pdf:
Generel orientering

Referat

Status på fremtidig organisering af varmen i Viborg

Der har været afholdt flere møder mellem Energi Viborg og det kommende A.m.b.A. vedr. finpudsning af diverse aftaler.

Nu afventes de endelige dokumenter (fx fusionsaftale, aktieoverdragelsesaftale og aktivoverdragelsesaftale) til behandling i bestyrelserne i Energi Viborg Kraftvarme og Energi Viborg.

Viborg Fjernvarme holder generalforsamling 15/9, hvor overgangen til et A.m.b.A. er på dagsordenen.

Der arbejdes fortsat mod en overdragelse af aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S pr. 01.01.2021.

 

Status på Corona situationen i Energi Viborg

Energi Viborg er på vej til en ny normal, og forventeligt lempes der en smule mere efter ferien, fx således at mødelokaler kan udnyttes lidt bedre.

Men vi søger at overholde sundhedsmyndighedernes generelle vejledning med 4 enkle budskaber:

  • Bliv hjemme, hvis du er syg
  • Hold afstand
  • Hold rent
  • Tag hensyn

Vi har haft flere eksempler på kortvarige hjemsendelser pga. medarbejderes kontakt med mulige smittede, men alle er kommet hurtigt tilbage.

 

Status på skattesagerne i Energi Viborg Vand A/S og Energi Viborg Kraftvarme A/S

Skattesagerne i Energi Viborg Vand A/S ang. værdiansættelse af de skattemæssige værdier på anlægsaktiver er netop endelig afsluttet, og vi har fået forhøjet afskrivningsgrundlaget i spildevandsforsyningen med godt 4 mia. kr.

Skattesagen i Energi Viborg Kraftvarme A/S ang. den skattemæssige behandling af overdragelsessummen på ca. 65 mio. kr. er under behandling nu i Skattestyrelsen, og der afholdes møder i uge 28.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Underskriftsblad
keyboard_arrow_up