Bestyrelsesmøde

Møde nr. 8
 
Deltagere: Allan Clifford Christensen, Peter Juhl, Anders Korsbæk Jensen, Martin Sanderhoff, Ove Kent Jørgensen, Annette Sander Østergaard, Bjarne Feddern, Gitte Henneberg, Mette Urup
 
Fraværende:

Dagsorden


Link til pdf:
Årshjul for 2021

Referat

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Årshjul for 2021

Dagsorden


Link til pdf:
Opfølgning på whistleblowerordning

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Årlig rapportering på whistleblowerordning fra PwC

Dagsorden


Link til pdf:
Budgetopfølgning pr. 31. august 2020

Referat

Indstillingen blev godkendt.

Dagsorden


Link til pdf:
Generel orientering

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Underskriftsblad
keyboard_arrow_up