Planerne for den gamle vandværksgrund på Sct. Kjelds Gade er på plads

Ved Nørresø i Viborg skyder vandrør op af en betonplatform og snor sig i udformningen af legeområder, borde og bænke, hvor Viborgenserne på udflugt kan tage et hvil eller nyde en medbragt kop kaffe. Den gamle vandværksgrund på Sct. Kjelds Gade ved Nørresø skal omdannes til kombineret bypark, varmeværk og regnvandsbassin og gøres frit tilgængelig for offentligheden. Planerne for området er på plads, så nu afventer vi de rette godkendelser inden spaden sættes jorden.

Bag projektet står Energi Viborg Vand A/S, Viborg Varme, Viborg Kommune og C.F. Møller Architects. Gennem tværfagligt samarbejde har vi skabt visionen for det nye område, der skal hedde ”Søværket”.

Legende formidling af både historie og teknik

Den gamle røde vandværksbygning på Sct. Kjelds Gade er en vigtig brik i Viborgs historie, da den husede byens første vandværk, der sikrede forsyningen af rent drikkevand til Viborgenserne i starten af 1900-tallet. Derfor er planen også, at Søværket skal formidle sin historie gennem bevarelsen og (gen)anvendelsen af både den gamle vandværksbygning og den senere etablerede rentvandstank.

Vandværksbygningen skal fremover huse et varmepumpeanlæg, der kan forsyne områdets fjernvarmeforbrugere. Inden i rentvandstanken bliver der etableret et fosforrenseanlæg til brug i varmeproduktionen, mens der på tankens overflade skal etableres et spændende område, hvor man frit kan opholde sig og opleve både områdets historiske funktion som vandværk og dets nye varmeproducerende og regnvandshåndterende egenskaber – f.eks. ved brugen af rørføring i udformningen af borde og bænke.

Vand kan bare noget i byrum

Omkring rentvandstanken med opholdsområde bliver der etableret et bassin, der dækker størstedelen af Søværkets areal, og som skal rumme 5.500 m3 regnvand. Bassinet skal rense regnvand fra de separatkloakerede oplande ved bl.a. Tingvej og Gl. Skivevej. Hos Energi Viborg Vand ser man frem til etableringen af den fælles løsning på den gamle vandværksgrund.

 −Vi står hos Energi Viborg Vand med et behov for en teknisk løsning, der renser områdets regnvand, inden det løber ud i Nørresø, og vi ved fra en række projekter, at vand bare kan noget, når det kommer til udformningen af spændende byrum. Derfor er det også meget tilfredsstillende, at vi med Søværket har fundet sammen om at udvikle nogle dobbeltfunktioner med f.eks. broer, der også agerer sandfang og vandindtag til en varmepumpe. På den måde bruger vi vandet på en måde, der skaber værdi for området, fortæller Flemming Hermann, der er chef for Energi Viborg Vand A/S.

Efter planen kan dele af anlægget være i drift i sidste halvdel af 2023, mens den endelige færdiggørelse med adgang for offentligheden forventes færdig i 2024.

keyboard_arrow_up