Tak for besøget til åbent hus på Sydværket

I anledning af Vandets Dag 2022 åbnede vi vandværkets døre for offentligheden. Her formidlede vi for interesserede besøgende, hvordan vandbehandlingen på vandværket finder sted - fra kildefelt til rentvandstank, fra rent råvand til velsmagende drikkevand. Efterfølgende kunne gæsterne nyde en hotdog og en sodavand i det fantastisk forårsvejr.

Vi siger tak for besøget, og på gensyn!

Smagsprøver på vand

Energi Viborg Vand byder på smagsprøver af råvand og behandlet drikkevand fra både Nordværket og Sydværket - kan man mon smage forskel?

Rørkælderen

Vi viser rørkælderen frem. Her kan man få en fornemmelse af vandets vej gennem renseanlægget. Vandtrykket fra vandboringerne er højt, og det kan mærkes på støjniveauet i kælderen, hvor det susende vand let overdøver rundviseren.

Filteret

Vandets indløb til filteret danner en fin lille paddehat. Her udskilles primært jern og mangan, inden det nu behandlede drikkevand sendes videre til rentvandstanken.

Nedsivningsanlæg til slamvand

Fra tid til anden skal filtersandet renses. Det er en automatiseret proces, hvor filtersandet i skylles igennem. Efterfølgende pumpes det såkaldte slamvand ud i et nedsivningsanlæg ved vandværket.

Rørsvejsning

Når vi lægger ledninger til drikkevand, "svejses" drikkevandsledningerne sammen. Til vores Åbent hus-arrangement demonstrerede vores erfarne montør, Erik, teknikken, hvor rørene blandt andets skal høvles, opvarmes og trykkes sammen med stor præcision.

Kildefelter

Udenfor Sydvæket ses et nedlagt kildefelt. Siden 2020 har Sydværket hentet råvand fra et nyetableret kildefelt i Findskov Plantage, syd for Finderup. Kildefeltet på billedet har dog været nedlagt fra lang tid før da. Vandet fra kildefeltet i Findskov Plantage har en hårdhed på 6 dH, hvilket er lidt hårdere end tidligere for Sydværket, men dog stadig karakteriseret som blødt vand.

keyboard_arrow_up