Intelligente vandmålere i Kølvrå

Energi Viborg har søsat et pilotprojekt i Kølvrå, som skal udforske de evt. økonomiske samt service- og driftsmæssige fordele i brugen af intelligente vandmålere.  

Det var netop et intelligent alarmsystem, som sparede en beboer i Kølvrå for en ubehagelig overraskelse på sin vandregning. En uregelmæssighed i forbruget satte alarmen i gang hos Energi Viborg Vand, hvorefter der blev taget direkte kontakt til husstanden med informationen. I det her tilfælde viste det sig at være en vandslange, der kørte på fuld tryk. ”At få stoppet sådanne episoder i tide giver både besparelser for beboerne, og skåner miljøet” siger Mogens Brems Knudsen som er afdelingschef i Energi Viborg Vand. 

Nøjagtige fjernaflæsninger

Multical 21 er en statisk vandmåler med en indbygget radiotransmitter, der gør hurtig og sikker indsamling af fjernaflæste data mulig. Vandmåleren kan altså ikke tænke selv, men via konstant lagring og udsendelse af data, kan Energi Viborg Vand aflæse det præcise vandforbrug i realtid. De indbyggede alarmer kan vha. de lagrede data registrere flere forskellige uregelmæssigheder og give advarsler, hvis fx et vandrør er sprunget. 

”Målerens ekstreme nøjagtighed hjælper vandværker med at måle forbrug helt ned til en liter, den kan identificere lækager, sprængninger og manipulation, der alt sammen er med til at sørge for, at vandspild kan opdages hurtigt og dermed minimeres.” Fortæller Senior Vice President i Kamstruplk, Per Trøjbo.

Højnet service

Vandmåleren sikrer præcise målinger gennem hele sin levetid, som i øvrigt er på op til 16 år via et indbygget lithiumbatteri. Det betyder en milimeter fair afregning af forbrugernes vandforbrug, og giver besparelser på driften, som betyder færre udgifter hos forbrugerne. Energi Viborg Vand er derfor meget begejstrede for den intelligente vandmåler, som er færdigtestet ved årets afslutning.

”selvom vi på nuværende tidspunkt ikke har nogle præcise nøgletal fra pilotprojektet, kan vi konkludere, vi indtil videre ikke har haft tekniske problemer, og at servicen vi leverer til beboerne i Kølvrå er højnet væsentligt. Ikke mindst i form af præcis fjernaflæsning, så kunderne slipper for papirnusseri og aflæsninger der løber over tid, men også alarmsystemet” slutter Mogens Brems Knudsen.

Multical 21 fakta

  • Ultralyds måleteknik
  • Alarmer for brud, tør måler, modsat flow, og forsøg på manipulation
  • Flow og temperaturovervågning
  • Integreret radiokommunikation
  • Datalagring og fjernaflæsning
  • Op til 16 års levetid
  • miljøvenlig

keyboard_arrow_up