Varmeproduktionsprisen

26. november 2018

Varmeproduktionsprisen stiger i Viborg næste år. Der er flere faktorer, der har indflydelse på, at varmeproduktionsprisen stiger. Få alle fakta i artiklen.

Grundbeløbet

Alle decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker vil frem til udgangen af 2018 modtage et grundbeløb for at stå til rådighed med driftsklar kapacitet i elmarkedet. Det betyder, at kraftvarmeværket producerer el og varme på kraftværket og varme på kedlerne, afhængig af, hvor det er billigst at producere varmen. Idet grundbeløbet lovgivningsmæssigt fjernes fra 2019, vil det betyde manglende indtægt til kraftvarmeværket og dermed højere priser på produktion af varmen.

Prisudviklingen for varmeproduktionspriser i Viborg

Varmeproduktionsprisen har i året 2015-2017 været usædvanligt lav. Det skyldes blandt andet en lav pris på naturgas, men især kan den lave pris forklares med, at kraftvarmeværket i de år også blev færdig med afskrivning af gammel gæld på værket og dermed ikke havde udgifter til det.

Som det ses i diagrammet i toppen af siden, vil vi i 2019 nå en varmeproduktionspris, der er lig prisen i årene 2012-2014.

Som det fremgår af diagrammet, har vi i perioden 2013-2018 været i stand til at afvikle langt hovedparten af geotermigælden. Årsagen har hovedsageligt været lavere naturgaspriser i samme periode.

Brændselsbinding til naturgas

Fra man indførte brugen af naturgas i Danmark, har man lovgivningsmæssigt arbejdet med en såkaldt brændselsbinding for at sikre markedet for naturgas. Det betyder i praksis, at Energi Viborg Kraftvarme er bundet til at bruge naturgas og ikke bare kan skifte til eksempelvis billigere biomasse, som vi ellers godt kunne ønske.

Fremtidig varmeforsyning

I samarbejde med distributørerne af varmen i Viborg er Energi Viborg Kraftvarme i fuld gang med at undersøge fremtidens produktionsmuligheder. Der er blevet undersøgt og beregnet på flere muligheder herunder solfangere og testanlæg for luft-til-vand varme og naturligvis overskudsvarme fra Apple.

En vigtig forudsætning for anvendelse af overskudsvarmen fra Apple har været en ændring af afgiftsforholdene på el anvendt til varmepumperne samt afgift på anvendelse af overskudsvarmen.

Med Folketingets vedtagelse af energiforliget i juni 2018 er væsentlige forhold omkring elafgifterne nu på plads, desværre udestår fortsat en endelig afklaring omkring afgiften på anvendelse af overskudsvarmen. Vi forventer dog, at Folketinget opnår enighed  omkring en aftale på afgift af overskudsvarmen som sikrer anvendelse af overskudsvarmen fra bl.a. datacentre.

Vores omfattende analysearbejde har vist, at anvendelsen af overskudsvarme fra Apple ved hjælp af varmepumper vil blive den billigste varmeløsning for vores kunder, hvilket også betyder, at vi med implementeringen af den varmeform forventer en nedsættelse af varmeproduktionsprisen i Viborg. I øjeblikket er vi i positiv dialog med Apple om undersøgelserne af de tekniske muligheder til brugen af overskudsvarme.

Tilbage

keyboard_arrow_up