Nedrivning af det gamle vandværk ved Sct. Kjeldsgade

29. marts 2021

Siden 2012 har det gamle vandværk ved Sct. Kjeldsgade været ude af drift. Efter påske starter arbejdet på grunden, hvor de nyeste bygninger fra 1950’erne rives ned.

Nedrivning af det gamle vandværk ved Sct. Kjeldsgade går i gang

Siden 2012 har det gamle vandværk ved Sct. Kjeldsgade været ude af drift. Efter påske starter arbejdet på grunden, hvor de nyeste bygninger fra 1950’erne rives ned.

Det er hensigten at anlægge en rensedam på området som en del af et rekreativt område med adgang for borgere og beboerne i området. Miljøeffekten af en rensedam vil være, at det fjerner de overløb, der i dag kan være fra fælleskloakken til Viborg-søerne, da regnvandet fra eksempelvis kaserneområdet bliver fjernet fra kloaksystemet og ledt til den nye rensedam, forklarer chef for Energi Viborg Vand, Flemming Hermann. 

- Vi er i gang med at rydde bygningerne, og blandt andet Grenå Motor- og Maskinsamling har fået lov til gratis at overtage dele af de gamle maskiner på værket, som de kan bruge i deres udstilling, forklarer Flemming Hermann.

- Vi lader i første omgang den gamle vandværksbygning fra 1909 stående for at se, om den kan indgå i en samlet løsning på området, forklarer administrerende direktør for Energi Viborg, Mette Urup, der også kan fortælle, at der ikke har været købsinteresse for grunden eller det gamle vandværk. Mette Urup fortæller, at grunden er den mest oplagte til etablering af en rensedam, men er der anden interesse for vandværksgrunden og bygninger, kunne mageskifte med anden jord i området have interesse.

Beboerne i området, der ligger tættest på grunden, er blevet informeret med brev om arbejdet på grunden, ligesom udsatte huse får foretaget en fotoregistrering og påsat vibrationsmåler, så ejendommene sikres bedst muligt mod skader i forbindelse med nedrivningen af den nyeste bygning på grunden.

Anlæggelse af en rensedam på området bliver tidligst opstartet i 2023, men bygningerne forventes nedrevet i foråret 2021.

Pressemeddelelse som PDF

Tilbage

keyboard_arrow_up