Landbrugselever lærer om grundvandsbeskyttelse

17. januar 2019

Landbrugselever fra Italien, Spanien, Slovenien og Asmild Kloster Landbrugsskole i Viborg har været på besøg hos Energi Viborg.

Landbrugselever fra Italien, Spanien, Slovenien og Asmild Kloster Landbrugsskole i Viborg Landbrugselever fra Italien, Spanien, Slovenien og Asmild Kloster Landbrugsskole i Viborg

Energi Viborg lærer lokale og udenlandske landbrugselever om grundvandsbeskyttelse

Landbrugselever fra Italien, Spanien, Slovenien og Asmild Kloster Landbrugsskole i Viborg har været på besøg hos Energi Viborg for at lære hvordan, man i Danmark sikrer rent drikkevand og fornuftig håndtering af spildevand. Det er nemlig ikke alle steder i verden, hvor man klarer drikke- og spildevandshåndtering så godt, som vi gør her i Danmark.

Energi Viborg opkøbte for nogle år siden et skovområde, hvor boringerne til selskabets største vandværk, Nordværket, er placeret. Nordværket og en tilhørende grundvandsboring var første stop for eleverne, hvor de smagte på det ubehandlede råvand og lærte, hvordan råvand bliver til drikkevand. Eleverne har foruden Nordværket besøgt Sønæs og Centralrenseanlægget i Bruunshåb.

Lucy Alice fra Spanien laver med sine medstuderende et projekt om vand, hvor de sammenligner procedurer i forskellige lande:

-Vi er i Danmark for at lave et projekt om vand. Vi besøger forskellige anlæg i Spanien, Italien og Danmark og lærer, hvordan man gør forskellige steder. Jeres (Energi Viborg Vands, red.) anlæg er virkelig spændende at besøge, så vi nyder at være her.

Mogens Brems Knudsen, afdelingsleder for Vand, er også positivt stemt over besøget:

-Beskyttelse af grundvandet er et centralt fokuspunkt i den langsigtede sikring af rent drikkevand. Vi vil gerne formidle vores erfaringer på området til fremtidens landbrug.

Besøget finder sted i forbindelse med et EU-støttet Erasmus+ projekt hos Asmild Kloster, som Viborg Kommune for øvrigt er partner på.

Tilbage

keyboard_arrow_up