Kundeundersøgelse

19. februar 2020

Vi sender et spørgeskema ud til udvalgte kunder onsdag den 19. februar 2020.

Hjælp til at gøre Energi Viborg bedre

Energi Viborg laver i disse uger en stor kundeundersøgelse, hvor vi spørger vores el-, vand- og spildevandskunder nærmere ind til deres oplevelse af Energi Viborg. Formålet er at rette til og blive bedre, hvis kunderne peger på forbedringsområder.

Er du kunde ved Energi Viborg, så kan du være en af de udvalgte kunder, der i løbet af i dag - onsdag den 19. februar 2020 - vil modtage en mail med tilbuddet om at svare på en kundeundersøgelse. Der bliver i undersøgelsen spurgt ind til såvel kundernes kendskab til Energi Viborg samt også deres vurdering af servicen på områder som vandforsyning, spildevand, elhandel samt trafik- og gadelys.

- Vi vil meget gerne blive klogere på, om kunderne synes, at vores service og responstid er god nok, når de henvender sig, ligesom vi gerne vil have kundernes syn på vores driftssikkerhed og informationsniveau, siger kunde- og kommunikationschef Inge Borggaard, der understreger, at undersøgelsen er bred og beskæftiger sig med spørgsmål fra personlig kontakt over information om gravearbejde til brugervenligheden og forståelsen på hjemmeside og regninger.

Det er firmaet Interresearch, der udfører undersøgelsen for Energi Viborg de næste 14 dage for dels at sikre uvildighed men også for at sikre muligheden for at kunne sammenligne vores resultater med andre lignende forsyningsselskaber. Vi har planer om at gentage undersøgelsen hvert andet år i fremtiden, så vi løbende får taget temperaturen på vores kunders syn på vores virksomhed. På den måde kan vi rette til, hvis kunderne ser kritisk på os inden for visse områder, og så burde vi kunne aflæse tiltagene i den næste måling, siger Inge Borggaard.

Det er første gang, at Energi Viborg laver så stor en kundeundersøgelse. I alt vil godt 5000 kunder modtage en e-mail med spørgsmål fra forsyningsselskabet.   

Tilbage

keyboard_arrow_up