Ingen PFAS

1. september 2022

Analyser viser, at der ikke er PFAS i drikkevandet fra Energi Viborg Vand.


Ingen PFAS i drikkevandet fra Energi Viborg Vand

Medierne har gennem længere tid haft fokus på PFAS i drikkevandet, og vi har nu gode nyheder til alle vores vandkunder.

Vi analyserer løbende vores drikkevand for en lang række stoffer – herunder PFAS-stoffer, og vi kan bekræfte, at der fortsat IKKE findes farlige PFAS-stoffer i drikkevandet ved vores tre vandværker. Du kan derfor stadig trygt drikke vandet fra Energi Viborg Vand.

De tre vandanalyser er taget på Sydværket i marts, Nordværket i juni samt på Kølvrå Vandværk i august. Du kan finde analyserne på vores hjemmeside på dette link: https://www.energiviborg.dk/vand/vandkvalitet

Hvad er PFAS?
PFAS er en samlet betegnelse for en række miljøfarlige og svært nedbrydelige stoffer (PFOA, PFOS m.v.), som tidligere har været brugt en lang række steder – blandt andet i brandslukningsskum – og fortsat benyttes i industrien og i husholdninger. Stofferne kan være hormonforstyrrende og skadelige for immunforsvaret samt eventuelt øge risikoen for kræft.

Skærpelse af grænseværdi
1. januar 2022 trådte en skærpelse af grænseværdien for PFAS i drikkevandet i kraft, hvilket betyder, at drikkevand fremover ikke må indeholde mere end maksimalt to nanogram per liter for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.

Tilbage

keyboard_arrow_up