Grøn fjernvarmeproduktion

4. juni 2020

Grundvand, der pumpes op af jorden, samt en eldreven varmepumpe skal fra 2021 forsyne fjernvarmeområdet i Hald Ege med varme.

Billedet viser et blæsermodul i Støvring Kraftvarmeværks varmepumpeanlæg.


Der er den 17. juni 2020 udsendt pressemeddelelse angående grøn fjernvarmeproduktion i Hald Ege.


Klar til grøn fjernvarmeproduktion i Hald Ege

Grundvand, der pumpes op af jorden, samt en eldreven varmepumpe skal fra 2021 forsyne fjernvarmeområdet i Hald Ege med varme. Det vil betyde en markant nedgang i CO2 udledningen, og det kan samtidig blive model for lignende grønne fjernvarmeprojekter andre steder i Viborg.

I foråret 2020 har Energi Viborg Kraftvarme gennemført en prøveboring i Hald Ege efter grundvand, der sammen med en el-drevet varmepumpe som ekstra energikilde skal kunne forsyne det eksisterende fjernvarmeområde i landsbyen med varme.

Resultatet af prøvepumpningen har vist, at der er et solidt grundlag for udnyttelse af
grundvandet til varmeproduktion i Hald Ege, og dermed kan varmepumpeanlægget erstatte størstedelen af den nuværende naturgasbaserede fjernvarme i landsbyen.

Konkret vil 85 procent af varmen fra foråret 2021 blive produceret på varmepumpeanlægget, og det betyder, at CO2 udledningen reduceres med 6000 ton pr. år af den lokale fjernvarmeproduktion:

- Vi har arbejdet med den grønne omstilling i en længere periode, og jeg er glad for, at vi nu kan sætte det første skib i søen. Det er vores forventning, at erfaringen fra Hald Egeprojektet kan danne grundlag for lignende og muligvis større projekter i Viborg by, hvor vi pt. undersøger andre muligheder, siger kraftvarmechef Benny Højholt.

Et samarbejdsprojekt til fremtiden
Projektet er skabt i en treenighed mellem Energi Viborg Kraftvarme, Viborg Fjernvarme og Boligselskabet Sct. Jørgen. Energi Viborg Kraftvarme er projektleder og står for etableringen af hele projektet. Viborg Fjernvarme vil fortsat levere varmen til forbrugerne i området, mens Boligselskabet Sct. Jørgen har stillet arealer og bygninger til rådighed.

- Jeg er rigtig glad for, at vi er kommet så langt, at forundersøgelserne nu bærer frugt. Samtidig glæder jeg mig over den tætte og samarbejdsorienterede dialog, der har været mellem parterne omkring projektet. Det peger frem mod et godt fremtidigt og resultatskabende samarbejde til gavn for forbrugerne og klimaet, siger direktør i Viborg Fjernvarme, Morten Abildgaard, der i øvrigt oplyser, at prisen på fjernvarmen i Hald Ege bliver nøjagtig den samme som i resten af Viborg.

Også Boligselskabet Sct. Jørgen venter med spænding på at se projektet i drift:

- Vi er glade for at kunne danne foregangseksempel med vores afdeling i Hald Ege. Nu glæder vi os til at anlægget kommer på plads og i drift, så vores beboere fra 2021 kan varme sig med grøn fjernvarme, siger direktør Hans-Erik Lund.

Fakta:
Udnyttelsen af grundvandet foregår ved, at der pumpes grundvand op fra én boring og varmen i vandet udnyttes i en varmepumpe, hvorefter det 3-4 grader koldere vand pumpes tilbage i reservoiret i én anden og fjernere beliggende boring. Det hele sker i et lukket kredsløb, der sikrer grundvandet ikke forurenes. Varmepumpeanlægget i Hald Ege får en effekt på 300 KW.

For flere detaljer se eventuelt: https://www.energiviborg.dk/kraftvarme/300-kw-grundvandsvarmepumpe

Klik her for at se pressemeddelelse inklusive principtegning af varmepumpe

Tilbage

keyboard_arrow_up