Afgørelse på voldgiftssag

15. marts 2019

Fuldt medhold til Energi Viborg Kraftvarme i geotermivoldgiften mod Viborg Fjernvarme

Der er nu afsagt kendelse i voldgiftssagen mellem Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme.

Voldgiftsretten har fulgt Energi Viborg Kraftvarmes påstande fuldt ud.

Det betyder, at voldgiftsretten er enig i, at Viborg Fjernvarmes garanti overfor Energi Viborg Kraftvarme er gældende. Efter garantien skal VF skadeløsholde EVK for ikke-indregningsberettigede omkostninger til geotermiprojektet. Forsyningstilsynet har endnu ikke afgjort, hvor stort et beløb der ikke kan indregnes i varmeprisen.

Desuden skal Viborg Fjernvarme betale alle udgifter til voldgiftsretten samt en del af Energi Viborg Kraftvarmes sagsomkostninger, i alt ca. 1,2 mio. kr.

Det har været dyrt at skulle føre en voldgiftssag. Både hos Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme har der været brugt unødvendigt mange penge. For at spare fjernvarmeforbrugerne for unødvendige omkostninger har Energi Viborg Kraftvarme gentagne gange siden 2015 opfordret Viborg Fjernvarme til at udsætte en eventuel voldgiftssag, indtil Forsyningstilsynet havde afgjort hvilke omkostninger, der kunne indregnes i varmeprisen.
Viborg Fjernvarme har ikke ønsket at udsætte sagen.

Tværtimod har Viborg Fjernvarme rejst adskillige spekulative påstande i sagen, som intet har med selve garantispørgsmålet at gøre, herunder påstanden om at geotermiprojektet blev stoppet for at gøre plads til et datacenter, samt at projektet burde være fortsat uanset de tekniske, økonomiske og organisatoriske problemer. Som det fremgår af voldgiftskendelsen, findes der intet belæg for disse påstande.

Baggrunden for voldgiftssagen skal findes i den overdragelsesaftale, som blev indgået mellem parterne i foråret 2012, hvor Viborg Fjernvarme var truet af konkurs og måtte reddes af Viborg Byråd. Viborg Byråd stillede bl.a. som krav, at projektet overgik til Energi Viborg Kraftvarme, og at alle omkostninger skulle kunne indregnes i varmeprisen. Viborg Fjernvarme garanterede herfor i overdragelsesaftalen.

Bestyrelsesformand Allan Clifford udtaler – ”Vi er selvsagt tilfredse med kendelsen, og ser frem til en positiv, fremadrettet og konstruktiv dialog om fremtidens varmeproduktion i Viborg til gavn for varme­forbrugerne.”

Se pressemeddelelse

Delvoldgiftskendelse af 15. marts 2019

Tilbage

keyboard_arrow_up