Organisationsændring


Energi Viborg Kraftvarme er per 1. juli 2021 blevet en del af Viborg Varme, og hedder fremover Viborg Varme Produktion.

Nedenstående tekst ikke ændret i forhold til den nye organisation, men Viborg Varme Produktion kan dog indtil videre stadig kontaktes på telefon 8929 2990.


Læs mere om Viborg Varme her

 

Fremtidens varme - Masterplanen

'Masterplanen' står centralt i vores strategi for fremtidens varmeproduktion i Energi Viborg Kraftvarme. Masterplanen er den røde og sammenbindende tråd for de kommende års investeringer, og den danner beslutningsgrundlag for ledelse og bestyrelse i Energi Viborg Kraftvarme.

Robust og fleksibel

Planen er robust i forhold til, at den kan modstå ændringer i eksemplevis afgifter, og den indarbejder usikkerheden om levering af overskudsvarme fra Apple, så nye investeringer ikke modarbejder et eventuelt fremtidigt aftag af overskudsvarme fra Apple. Planen er fleksibel, da der er ’flere ben at stå på’. Det skal være muligt at tilføje eller fjerne produktionsenheder og dermed altid kunne producere på billigste anlæg, så der ikke skabes afhængighed af ét brændsel eller ét produktionsanlæg.

Tre faser

Der er indlagt tre faser i Masterplanen, og inden opstart på en ny fase skal forudgående fases anbefalinger revurderes og udførte projekter evalueres. På den måde tager vi stilling til usikkerheder om blandt andet konsekvens af Energiforliget 2018.

Fase 1

2020-2022

 • Proof of concept luft/vand varmepumpe

 • Myndighedsbehandling fase 1 og 2 etableringer

 • Analyser af reservelast centraler

 • 10 MW forsøgs luft/vand multi varmepumpeanlæg placeret i nærheden af kraftvarmeværket

 • Monitorering af luft/vand varmepumpeanlægget i samarbejde med Aalborg Universitet

 • Koordinering med Viborg Fjernvarmes strategier samt distributørernes ønsker

 • Samlet systemberegning

 • Bistand til Apple vedr. Proof of Concept aftag af overskudsvarme

Fase 2

2023-2024

 • Evaluering af fase 1

 • Monitorering af forsøgs luft/vand multi-varmepumpeanlæg i samarbejde med Aalborg Universitet

 • Hvis Apple kan levere min. 62.000 MWh/år, så etableres anlæg til aftag af overskudsvarmen

 • Eventuel renovering af reservelastcentraler

 • Køb af grund mellem Foulum og Viborg

 • Myndighedsbehandling for fase 3 etableringer

 • Transmissionsledning mellem ny grund og kraftvarmeværket

 • Biomasseanlæg eller solvarmeanlæg på ny grund alt afhængig af udmeldinger fra Apple

Fase 3

2024-2025

 • Evaluering af Fase 2

 • Eventuelt 34 MW varmepumpeanlæg ved Apple

 • Såfremt Apple ikke kan levere, etableres solvarmeanlæg, biomasseanlæg eller luft/vand-varmepumpeanlæg

 • Optimering af frem- og retur-temperaturer i henhold til distributørernes efterspørgsel

10 MW luft/vand-varmepumpe

Energi Viborg Kraftvarme planlægger at etablere et eldrevet luft til vand-varmepumpeanlæg med en varmeeffekt på ca. 10 MW. Efter planen skal anlægget etableres nord/øst for Viborg i nærheden det eksisterende kraftvarmeværk, der ligger på Industrivej 40. Placeringen er dog ikke endeligt fastlagt. Etableringen af varmepumpeanlægget har en række positive effekter, der blandt andet inkluderer lavere produktionsomkostninger samt reduceret udledning af drivhusgasser.

Læs mere om 10 MW luft/vand varmepumpe her.

 300 kW grundvands-varmepumpe

I et samarbejde mellem Energi Viborg Kraftvarme, Viborg Fjernvarme og Boligselskabet Sct. Jørgen er der etableret et 330 kW grundvands-varmepumpeanlæg i Hald Ege. Baggrunden for etableringen af det nye anlæg er, at den eksisterende kedelcentral i Hald Ege ikke længere er tidssvarede i forhold til den grønne omstilling, der er påkrævet i fjernvarmesektoren. Etableringen af et nyt anlæg omfatter flere positive effekter, deribland reduceret varmepris og reduceret CO2 udledning.

Læs mere om projektet her

keyboard_arrow_up