Information om fremtidens varme

Vi har fokus på fremtidens varmeproduktion

Energi Viborg Kraftvarme anvender i dag fossilt brændsel til varmeproduktionen, nemlig naturgas, der er det mest klimavenlige fossile brændstof.

I vores analyser af fremtidens varmeproduktion i Viborg, har vi fokus på flere parametre: Billigere varme, kundernes behov, sikker forsyning og grøn omstilling.

Vores analyser omfatter blandt andet:

  • checkAnvendelse af solvarme
  • checkAnvendelse af biomasse i stedet for naturgas
  • checkAnvendelse af overskudsvarme
  • checkAnvendelse af en kæmpe dypkoger (el-patron)
  • checkSamarbejde med større byer omkring bedre udnyttelse af varmeproduktionen

Et grundigt arbejde for fremtiden

Energi Viborg Kraftvarme har siden 2012 arbejdet målrettet på at finde den mest optimale opvarmningsform til fremtidens fjernvarme i Viborg, som skal fungere som erstatning af det naturgasfyrede kraftvarmeværk.

Der har været gennemgået og regnet på mere en 100 forskellige scenarier fra solvarme over biomasse til overskudsvarme for at finde den bedste, billigste og mest miljøvenlige opvarmningsform. Siden 2015, hvor det stod klart, at et af verdens største datacentre placeres ved Foulum, har fokus i arbejdet imidlertid været på den bedst mulige brug af overskudsvarme fra servercenteret som fremtidens miljøvenlige varmeforsyning.

I juni måned 2017 bliver der lagt sidste hånd på en konceptrapport, hvor den grundige gennemgang af mulige scenarier vil vise, at anbefalingen på baggrund af eksisterende rammebetingelser bliver, at Energi Viborg Kraftvarme skal satse på brug af overskudsvarme.

keyboard_arrow_up