Ny 330 kW varmepumpe i Hald Ege

Energi Viborg har i samarbejde med Viborg Fjernvarme og Boligselskabet Sct. Jørgen etableret et grundvands-varmepumpeanlæg i Hald Ege. Anlægget kan med en effekt på 330 kW dække ca. 85 procent af Hald Eges varmeforbrug. De sidste 15 procent af varmeforbruget dækkes af den eksisterende gaskedel, som primært vil være aktiv i vinterhalvåret.

Det nye anlæg har en række positive effekter, blandt andet følgende:

 • Nedbringelse af naturgasforbruget med ca. 170.000 m3 om året
 • Nedbringelse af CO2-udledningen med ca. 400 t om året
 • Reduceret varmepris
 • Styrket fleksibilitet i forhold til at satse på mere end én energikilde
 • Forlængelse af levetid på eksisterende anlæg

Andre positive forhold tæller blandt andet:

 • Ingen støjgener
 • Ingen inddragelse af arealer i de omkringliggende naturområder

Varmeproduktion

I illustrationen her kan du se, hvordan varmepumpen dækker ca. 85 procent af den samlede varmeproduktion, mens de sidste 15 procent dækkes af den eksisterende gaskedel. Med et anlæg af denne størrelse (330 kW) sikrer vi en fornuftig balance mellem grøn omstilling og rentabilitet. Sagt med andre ord får fjernvarmekunderne i Hald Ege fremover både billigere og mere klimavenlig fjernvarme.

Samarbejde om varmeforsyningen

Projektet omkring etableringen af grundvandsvarmepumpen i Hald Ege er skabt i treenighed mellem Energi Viborg, Viborg Fjernvarme og Boligselskabet Sct. Jøren. Der er enighed om, at det nye anlæg ligger i tråd med den fælles vison om fremtidens varmeforsyning i Viborg.

Den fremtidige varmeforsyning i hovedpunkter

 • Sammenlægning af distributionen i Viborg
 • Optimering af snitfladerne mellem bynær transmission og distribution
 • Varmepumper på spidslastcentralerne for optimeret udnyttelse af lavtemperaturkilder i vinterhalvåret
 • Program for bedre udnyttelse af fjernvarmevandet hos forbrugerne
 • Etablering af en række store el-drevne varmepumper – i første omgang baseret på udeluft som energikilde – senere Apple, hvis økonomisk interessant

Yderligere information

Grundvandsboringer

Grundvandsvarmepumpens varmekilde

Grundvandsmagasinet, som udgør varmekilden, hentes op ved boringen markeret med en rød cirkel. Herfra tranporteres det forbi en varmeveksler, der "udvinder varmeenergien i grundvandet, før det pumpes tilbage i grundvandsmagasinet ved boringen markeret med en blå cirkel.

Temperaturer

Grundvandsmagasin: 8 oC

Retur: 3 oC

Gennemstrømning

Middel: 25-30 m3/t

Vinterhalvår: 40 m3/t

Sommerhalvår: 8 m3/t

Sådan fungerer en varmepumpe

Princippet bag grundvandsvarmepumpen ligner til forveksling det, vi kender, fra luft til vand-varmepumpen. Den væsenligste forskel er energikilden, som ved grundvandsvarmepumpen er varmen i grundvandet, mens det ved luft til vand-varmepumpen er varmen i luften.

Se vores video, der forklarer, hvordan en varmepumpe fungerer.

Spørgsmål til projektet?

Har du spørgsmål til projektet, kan du sende dem til kraftvarme@energiviborg.dk. Når vi har besvaret din henvendelse, vil vi tillade os at lægge spørgsmål og svar anonymiseret ud i vores FAQ her på siden til gavn for andre interesserede.

keyboard_arrow_up