Organisationsændring


Energi Viborg Kraftvarme er per 1. juli 2021 blevet en del af Viborg Varme, og hedder fremover Viborg Varme Produktion.

Nedenstående tekst ikke ændret i forhold til den nye organisation, men Viborg Varme Produktion kan dog indtil videre stadig kontaktes på telefon 8929 2990.


Læs mere om Viborg Varme her

 

Fakta om kraftvarmeværket

Ekstra energiudnyttelse

Viborg Kraftvarmeværk er et naturgasfyret combined-cycle kraftvarmeværk, der blev taget i brug i august 1996. Combined-cycle betyder, at anlægget har både gasturbine og  dampturbine.

Gasturbinen driver en generator, som producerer strøm. I denne proces opstår der en del overskudsenergi,  som bliver opsamlet og udnyttet til varme og til at drive en dampturbine,  som producerer både el og varme.

Kombinationen af gas- og dampturbine sikrer en effektiv og miljørigtig energiudnyttelse. Med anlægget bidrager Viborg væsentligt til Danmarks forpligtelse til at reducere CO2-udslippet.
 

Om kraftvarmeanlægget 

 • checkKraftvarmeværket har en eleffekt på 55 MW og en varmeeffekt på 60MW.
 • checkAnlægstypen er et naturgasfyret combined-cycle anlæg med:
  – en GE Frame 6 gasturbine
  – en W.H.Allen dampturbine med to Graham fjernvarmevekslere og en topolet Brush-generator med luftkøling.
 • checkAkkumuleringstanken indeholder 19.000.000 liter vand, der kan indeholde ca. 900 MWh varme. Det svarer til ca. 15 timers fjernvarmeforbrug i Viborg by en kold vinterdag.
 • checkFor at reducere udledningen af NOx anvendes specielle dry low NOx brændere.
 • checkSkorstenen er 50 m høj.

Naturgas og produktion

Den totale anlægsvirkningsgrad er ca. 92 % for kraftvarmeværket og for kedelcentralerne ligger virkningsgraden mellem ca. 102-106 %.

Arkitekttegnet kunst- og kraftvarmeværk

Kraftvarmeværket i Viborg er et spektakulært bygningsværk, som tiltrækker mange besøgende fra ind- og udland. Dels på grund af sin arkitektur – og dels på grund af den moderne teknologi i produktionen.

(Kunst)værket er tegnet af det lokale arkitektfirma Kjeldgaard & Petersen (i dag en del af KPF Arkitekter), som fik opgaven efter en arkitektkonkurrence udskrevet af Viborg Kommune.

Arkitektonisk beskrives byggeriet som to skaller / hænder, der beskytter maskinerne og integrerer akkumuleringstanken.

 • checkEnergi Viborg kraftvarmeværk er bygget af Viborg Kommune.
 • checkAnlægsarbejdet blev påbegyndt i 1994 og afsluttet i 1996.
 • checkLandskabsarkitekt: Paul le Fevre Jacobsen.
 • checkProjektet havde i alt 42 entreprenører og leverandører. Den største var Thomassen Power Systems b.v., Holland. Hertil kommer et endnu større antal underleverandører.
 • checkRådgivende ingeniører på kraftvarmeprojektet: Rambøll A/S, Palle Christensen ApS, Cowi A/S og Crone og Koch A/S.
 • checkDe 2 "skaller" er beklædt med keramiske fliser (ikke solceller).
 • checkDe indvendige farver på kraftvarmeværket er valgt af den lokale kunstner Sergej Sviatchenko, der også har leveret kunstværker til bygningen.
keyboard_arrow_up