Fakta om kraftvarmeværket

Ekstra energiudnyttelse

Viborg Kraftvarmeværk er et naturgasfyret combined-cycle kraftvarmeværk, der blev taget i brug i august 1996. Combined-cycle betyder, at anlægget har både gasturbine og  dampturbine.

Gasturbinen driver en generator, som producerer strøm. I denne proces opstår der en del overskudsenergi,  som bliver opsamlet og udnyttet til varme og til at drive en dampturbine,  som producerer både el og varme.

Kombinationen af gas- og dampturbine sikrer en effektiv og miljørigtig energiudnyttelse. Med anlægget bidrager Viborg væsentligt til Danmarks forpligtelse til at reducere CO2-udslippet.
 

Om kraftvarmeanlægget 

 • checkKraftvarmeværket har en eleffekt på 55 MW og en varmeeffekt på 60MW.
 • checkAnlægstypen er et naturgasfyret combined-cycle anlæg med:
  – en GE Frame 6 gasturbine
  – en W.H.Allen dampturbine med to Graham fjernvarmevekslere og en topolet Brush-generator med luftkøling.
 • checkAkkumuleringstanken indeholder 19.000.000 liter vand, der kan indeholde ca. 900 MWh varme. Det svarer til ca. 15 timers fjernvarmeforbrug i Viborg by en kold vinterdag.
 • checkFor at reducere udledningen af NOx anvendes specielle dry low NOx brændere.
 • checkSkorstenen er 50 m høj.

Naturgas og produktion

Den totale anlægsvirkningsgrad er ca. 92 % for kraftvarmeværket og for kedelcentralerne ligger virkningsgraden mellem ca. 102-106 %.

Arkitekttegnet kunst- og kraftvarmeværk

Kraftvarmeværket i Viborg er et spektakulært bygningsværk, som tiltrækker mange besøgende fra ind- og udland. Dels på grund af sin arkitektur – og dels på grund af den moderne teknologi i produktionen.

(Kunst)værket er tegnet af det lokale arkitektfirma Kjeldgaard & Petersen (i dag en del af KPF Arkitekter), som fik opgaven efter en arkitektkonkurrence udskrevet af Viborg Kommune.

Arkitektonisk beskrives byggeriet som to skaller / hænder, der beskytter maskinerne og integrerer akkumuleringstanken.

 • checkEnergi Viborg kraftvarmeværk er bygget af Viborg Kommune.
 • checkAnlægsarbejdet blev påbegyndt i 1994 og afsluttet i 1996.
 • checkLandskabsarkitekt: Paul le Fevre Jacobsen.
 • checkProjektet havde i alt 42 entreprenører og leverandører. Den største var Thomassen Power Systems b.v., Holland. Hertil kommer et endnu større antal underleverandører.
 • checkRådgivende ingeniører på kraftvarmeprojektet: Rambøll A/S, Palle Christensen ApS, Cowi A/S og Crone og Koch A/S.
 • checkDe 2 "skaller" er beklædt med keramiske fliser (ikke solceller).
 • checkDe indvendige farver på kraftvarmeværket er valgt af den lokale kunstner Sergej Sviatchenko, der også har leveret kunstværker til bygningen.
keyboard_arrow_up