Kontrolrummet

Kontrolrummet er hjertet i kraftvarmeværket. Det er her, at værket og centralerne ude i byen betjenes og overvåges af driftsoperatørerne.
 

 


Anlægget bliver i det daglige overvåget af operatørerne i kontrolrummet. Efter fyraften bliver overvågningen overtaget af Randers Kraftvarmeværk - VERDO. Energi Viborg Kraftvarme har altid en operatør på tilkaldevagt. Tilkaldevagten kan afhjælpe alarmer hjemmefra via Ipad eller ved at køre på kraftvarmeværket.
 


Operatørerne har blandt andet til opgave, at sørge for at planlægge produktionen i henhold til driftsprognoserne, så anlægget producerer den fornødne mængde fjernvarme samt el.
 


Det er også operatørens opgave at sørge for at planlægge produktionen, så værket kører på det tidspunkt, hvor der gives den bedste pris for den producerede el samt vurdere, hvornår det ikke kan betale sig at producere el, men i stedet kun producere varme på de naturgasfyrede kedelcentraler, fordelt rundt i byen.

keyboard_arrow_up