Hovedkedlen

Kedlen er en røggasfyret kedel. Det vil sige, at det er den varme røggas fra gasturbinen (ca. 550 °C), der opvarmer kedlen.

Kedlen er fyldt med en masse rør. De nederste rør i kedlen er damprør. Det er her dampen til dampturbinen dannes.
 

 


Røgen bliver, gennem sin vej i kedlen, afkølet af de forskellige rørtræk. Den øverste del af kedlen, er den koldeste på 130 °C.
Det er også her, at en del af fjernvarmen bliver produceret  -  ca. 10 MW.
 


Røgtemperaturen falder med 70 °C i den øverste del, inden den forlader kedlen med ca. 55 °C.
 


Den samlede hedeflade i kedlen er 3111 m2.  
 


Kedlen er produceret af danske Burmeister & Wain Energy.

keyboard_arrow_up