Arbejder på strækningen fra Stanghedevej, Finderup til Vejlevej

Energi Viborg Vand etablerer ny råvandsledning fra Standhedevej i Finderup og til vandværket på Vejlevej. En strækning på ca. 7,5 km, se tegning

Arbejdet påbegyndes i uge 34 og forventes afsluttet medio 2019.

Arbejdet medfører ikke afbrydelse af vandforsyningen.

Henvendelse

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til driftsassistent/projektleder Michael Neumann på telefon 2210 1671.

 

 

keyboard_arrow_up