Arbejder på Seglen, Plejlen og Svinglen

Energi Viborg Vand foretager udskiftning af hovedventiler i ovennævnte område. Arbejdet starter, så snart Viborg Fjernvarme er færdig med deres arbejde og vi kan komme til.

Afbrydelse af vandforsyningen

Eventuelle planlagte afbrydelser af vandforsyningen vil blive meddelt de berørte husstande i god tid via SMS-service. SMS-service kan dog kun lade sig gøre, hvis vi har et eller flere mobilnumre tilknyttet adressen (husstand/virksomhed). Tilmelding kan ske ved at klikke her. Afbrydelser vil også være synlige under "Driftsstatus" her på hjemmesiden.

Misfarvet vand

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med arbejdet kan forekomme misfarvet vand i området. Dette er ikke sundhedsskadeligt. Det er dog en god idé at skylle rørene godt igennem ved at åbne for den vandhane, som sidder nærmest måleren, og lade vandet løbe i nogle minutter. Det frarådes at vaske tøj i perioder med misfarvet vand. 

Henvendelse

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til driftsassistent/projektleder Michael Neumann på telefon 2210 1671.

 

Arbejder på strækningen fra Stanghedevej, Finderup til Vejlevej

Energi Viborg Vand etablerer ny råvandsledning fra Standhedevej i Finderup og til vandværket på Vejlevej. En strækning på ca. 7,5 km, se tegning

Arbejdet påbegyndes i uge 34 og forventes afsluttet medio 2019.

Arbejdet medfører ikke afbrydelse af vandforsyningen.

Henvendelse

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til driftsassistent/projektleder Michael Neumann på telefon 2210 1671.

 

 

keyboard_arrow_up