Udskiftning af alle vandmålere

Energi Viborg Vand er i øjeblikket i gang med at udskifte alle vandmålere (ca. 14.000), således at alle vandmålere kan fjernaflæses på timebasis.

Projektet blev opstartet i 2020 og forventes afsluttet april 2021.

Vi har lavet en aftale med producenten af målerne, Kamstrup A/S, så de i samarbejde med Kemp & Lauritsen/Jysk Målerteknik sørger for udskiftning af alle vandmålerne, læs mere her. 

Henvendelse

Yderligere oplysninger vedrørende projektet fås ved henvendelse til afdelingschef Mogens Brems Knudsen på telefon 2753 5427.

 

Udskiftning af vandledning i Hedegårdvej i Kvols

 

Energi Viborg Vand udskifter vandledning i Hedegårdvej i Kvols i perioden 19. januar 2022 til 4. februar 2022, se vedhæftede kort her.

Afbrydelse af vandforsyningen

Eventuelle planlagte afbrydelser af vandforsyningen vil blive meddelt de berørte husstande i god tid via SMS-service. SMS-service kan dog kun lade sig gøre, hvis vi har et eller flere mobilnumre tilknyttet adressen (husstand/virksomhed). Afbrydelser vil også være synlige under "Driftsstatus" her på hjemmesiden.

Er du ikke tilmeldt denne service kan du tilmelde dig ved at klikke her.

Misfarvet vand

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med arbejdet kan forekomme misfarvet vand i området. Dette er ikke sundhedsskadeligt. Det er dog en god idé at skylle rørene godt igennem ved at åbne for den vandhane, som sidder nærmest måleren, og lade vandet løbe i nogle minutter. Det frarådes at vaske tøj i perioder med misfarvet vand. 

Henvendelse

Yderligere oplysninger vedrørende projektet fås ved henvendelse til driftsassistent Michael Neumann på telefon 2210 1671.

 

Ændring af hovedledning på Vesterheden, Hedebakken, Hedevænget og Hedeskrænten

Energi Viborg Vand foretager afbrydelse af ringforbindelse i området Hedebakken og Hedevænget. Se oversigtskort her.

Den røde ring viser, hvor der bliver gravet op og opgravningen vil være på ca. 2m x 1,5m.

Projektet påbegyndes i uge 34 og forventes at være afsluttet ultimo uge 37.

Afbrydelse af vandforsyningen

Eventuelle planlagte afbrydelser af vandforsyningen vil blive meddelt de berørte husstande i god tid via SMS-service. SMS-service kan dog kun lade sig gøre, hvis vi har et eller flere mobilnumre tilknyttet adressen (husstand/virksomhed). Afbrydelser vil også være synlige under "Driftsstatus" her på hjemmesiden.

Er du ikke tilmeldt denne service kan du tilmelde dig ved at klikke her.

Misfarvet vand

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med arbejdet kan forekomme misfarvet vand i området. Dette er ikke sundhedsskadeligt. Det er dog en god idé at skylle rørene godt igennem ved at åbne for den vandhane, som sidder nærmest måleren, og lade vandet løbe i nogle minutter. Det frarådes at vaske tøj i perioder med misfarvet vand. 

Henvendelse

Yderligere oplysninger vedrørende projektet fås ved henvendelse til driftsassistent Michael Neumann på telefon 2210 1671.

 

Renovering af hovedledning på Sct. Laurentii Vej

Energi Viborg Vand foretager renovering af hovedledning på Sct. Laurentii Vej. Se oversigtskort her.

Projektet påbegyndes i uge 34 og forventes at være afsluttet ultimo uge 36.

Afbrydelse af vandforsyningen

Eventuelle planlagte afbrydelser af vandforsyningen vil blive meddelt de berørte husstande i god tid via SMS-service. SMS-service kan dog kun lade sig gøre, hvis vi har et eller flere mobilnumre tilknyttet adressen (husstand/virksomhed). Afbrydelser vil også være synlige under "Driftsstatus" her på hjemmesiden.

Er du ikke tilmeldt denne service kan du tilmelde dig ved at klikke her.

Misfarvet vand

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med arbejdet kan forekomme misfarvet vand i området. Dette er ikke sundhedsskadeligt. Det er dog en god idé at skylle rørene godt igennem ved at åbne for den vandhane, som sidder nærmest måleren, og lade vandet løbe i nogle minutter. Det frarådes at vaske tøj i perioder med misfarvet vand. 

Henvendelse

Yderligere oplysninger vedrørende projektet fås ved henvendelse til driftsassistent Michael Neumann på telefon 2210 1671.

 

keyboard_arrow_up