Direktionssekretær søges

Selvstændig, handlekraftig og fleksibel direktionssekretær søges til Energi Viborg snarest muligt. Dit hovedfokus vil være sekretariatsfunktioner i forhold til direktionen og bestyrelsen, ligesom du vil blive ansvarlig for nyansættelser i koncernen og indgå i udviklingen af HR-tiltag.  Jobbet indeholder følgende sekretærfunktioner:

 • Sekretær for adm. direktør, chefgruppen, ledergruppen og samarbejdsudvalg, hvor du står for alt fra praktisk tilrettelæggelse, udarbejdelse af præsentationsmaterialer over referater og til opfølgning.
 • Sekretær for direktion i forbindelse med bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
 • Administrativ tovholder på projekter igangsat på koncernniveau.
 • Ansvarlig for planlægning og afvikling af alle interne arrangementer.
 • Ansvarlig for mødereservationer og forplejning, ligesom du varetager den daglige koordinering med kantinepersonale.
 • Ansvarlig for alle aftaler med rengøringsfirma, vinduespolering mv.
 • Ansvarlig for indkøb af kontorinventar og nyindretning af kontorer og fællesområder samt kontakt til relevante leverandører.

Jobbet indeholder følgende HR-funktioner:

 • Ansvarlig for HR-indsats omkring rekruttering og nyansættelser:
  - Udarbejdelse af jobopslag og ansvarlig for annoncering i de rette medier samt håndtering af samtlige ansøgninger.
  - Intro for nye medarbejdere til koncernen herunder introduktionsarrangementer.
  - Omtale af nyansættelser, jubilæer m.v. på de rette kanaler.
 • Opdatering og ajourføring af personalepolitikker.
 • Udvikling af intern kommunikation om HR-området.
 • Trivselsundersøgelser, sparring på MUS og eventuelt særlige indsatser.
 • Sparring med chef- og ledergruppen vedr. eksisterende og nye HR-tiltag.

Din profil

Du har en solid administrativ erfaring og er vant til at sidde i en central og meget selvstændig funktion. Det er vigtigt, at du har øje for detaljen og trives med et til tider højt aktivitetetsniveau. Du er vant til at planlægge din egen indsats og har et godt overblik over små som store opgaver.

Du er en aktiv medspiller og byder gerne ind med løsnings- og udviklingsforslag på alle niveauer i koncernen. Desuden lægger vi vægt på erfaring med HR-området, så du i samarbejde med lønafdelingen kan blive en aktiv, udførende medspiller inden for HR.

Derudover forventer vi:

 • at du er systemstærk og navigerer problemfrit i Officepakken, ligesom du er stærk på journaliseringssystemer.
 • er særdeles god til al skriftlig kommunikation både på dansk men også lejlighedsvis på engelsk.
 • åben og proaktiv af natur men evner at sidde med fortrolige oplysninger.
 • loyal, positiv og servicemindet.
 • har relevant uddannelsesmæssig baggrund.

Alt efter ansøgerens ønsker og kompetencer kan stillingen være på 30 eller 37 timer.

Om Energi Viborg

Vi er en lokal multiforsyningsvirksomhed, der leverer vand og strøm samt håndterer spildevand for boliger og arbejdspladser – primært i Viborg Kommune. Derudover producerer vi varme og står for driften af gadelys og trafiksignaler. Vi er et selskab, der er ejet 100 procent af Viborg Kommune, og vi beskæftiger ca. 115 medarbejdere.

Er du interesseret

Send snarest muligt og senest 23. september 2018 en motiveret ansøgning med udførligt CV til job@energiviborg.dk. Samtaler er planlagt afholdt onsdag den 26. september 2018.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Christian Hagelskjær
på telefon 8929 2928.
 

Åbn stillingsopslaget som PDF

keyboard_arrow_up