Dampturbinen

Kombinationen af gas- og dampturbine sikrer en effektiv og miljørigtig energiudnyttelse. Med anlægget bidrager Viborg væsentligt til Danmarks forpligtelse til at reducere CO2-udslippet.
 

 


Dampturbinen producerer ca. 14 MW EL via generatoren. Turbinen kører med ca. 8500 omdrejninger i minuttet.
 


Den kører på to forskellige tryk, fordelt på høj og lavtryksturbine.
Det høje tryk er ca. 65 bar ved ca. 500 oC, det lave tryk er ca. 2,5 bar ved ca. 215 °C.


Spildvarmen anvendes til opvarmning af vandet til brug for fjernvarme.
 


Dampen til dampturbinen produceres i den store hovedkedel.
 


Dampturbinen har indtil nu kørt ca. 88.000 timer, og er fra engelske Allen Steam Turbines.
 

keyboard_arrow_up