Manglende telefonforbindelse
30. marts 2015

 Det er for øjeblikket desværre ikke muligt at kontakte Energi Viborg via telefon. Det skyldes en fejl på ledningsnettet. Vi opfordrer til at kontakte Energi Viborg via e-mail kundecentret@energiviborg.dk, indtil problemet igen er løst. 
 Navn på renseanlæg
Kapacitet
p.e
Renseniveau
 Distrikt Midt
 
 Bruunshåb Centralrenseanlæg
80.000
MBNDK
 Fiskbæk Renseanlæg
4.400
MBNDK
 Knudby Renseanlæg
70
rodzone
 Borup Renseanlæg
200
rodzone
 Distrikt Øst
 
 
 Bjerringbro Renseanlæg
80.000
MBNDK
 Tindbæk Renseanlæg
800
MBK
 Bjerregrav Renseanlæg
4.500
MBNDK
 Skals Renseanlæg
3.500
MBNDK
 Klejtrup Renseanlæg
1.400
MBNDKL
 Ulbjerg Renseanlæg
700
MB
 Roum Renseanlæg,
150
nedsivning
 Ørum Renseanlæg
4.000
MBNDK
 Hammershøj Renseanlæg
2.500
MBNDK
 Vejrumbro Renseanlæg
850
MBNDK
 Vammen Renseanlæg
850
MBNDK
 Løvel Renseanlæg
850
MBNDK
 Distrikt Vest
 
 
 Stoholm Renseanlæg
6.000
MBNDK
 Trevad Renseanlæg
3.000
MBNDK
 Resen Renseanlæg
200
MB
 Lånum Renseanlæg
150
rodzone
 Daugbjerg Renseanlæg
250
rodzone
 Karup Renseanlæg
15.000
MBNDK
 I alt kapacitet
209.370
 
 
p.e. = forkortelse for personækvivalent. 1 p.e. = 60 g BI5/døgn (biologisk iltforbrug). Svarer populært sagt til den forurening 1 person giver anledning til. 
 
 
Renseniveau
  • M angiver, at der foretages mekanisk rensning af spildevandet på anlægget
  • B angiver, at der sker en biologisk rensning af spildevandet på anlægget
  • N angiver, at der sker biologisk kvælstoffjernelse ved nitrifikation. Det er det 1 trin en proces hvor mikroorganismer omdanner ammoniumsforbindelse/ammoniak til nitrit (NO2) og nitrat (NO3). 2. trin er denitrifikation
  • D angiver den proces, benævnt denitrifikation, hvor mikroorganismer med organisk stof som energikilde, omdanner nitrat (NO3) over nitrit (NO2) til frit kvælstof (N2) ved. Det frie kvælstof afgives til atmosfæren og fjernes dermed fra spildevandet
  • K angiver, at der på anlægget indgår kemisk rensning.
 Læs mere om rensning af spildevandet og slambehandling på renseanlægget i Bruunshåb.
 
 
Hosted by www.DomainBox.dk