Navn på renseanlæg
Kapacitet
p.e
Renseniveau
Distrikt Midt
 
Bruunshåb Centralrenseanlæg
80.000
MBNDK
Fiskbæk Renseanlæg
4.400
MBNDK
Knudby Renseanlæg
70
rodzone
Borup Renseanlæg
200
rodzone
Distrikt Øst
 
 
Bjerringbro Renseanlæg
80.000
MBNDK
Tindbæk Renseanlæg
800
MBK
Bjerregrav Renseanlæg
4.500
MBNDK
Skals Renseanlæg
3.500
MBNDK
Klejtrup Renseanlæg
1.400
MBNDKL
Uldbjerg Renseanlæg
700
MB
Roum Renseanlæg,
150
nedsivning
Ørum Renseanlæg
4.000
MBNDK
Hammershøj Renseanlæg
2.500
MBNDK
Vejruumbro Renseanlæg
850
MBNDK
Vammen Renseanlæg
850
MBNDK
Løvel Renseanlæg
850
MBNDK
Distrikt Vest
 
 
Stoholm Renseanlæg
6.000
MBNDK
Trevad Renseanlæg
3.000
MBNDK
Resen Renseanlæg
200
MB
Lånum Renseanlæg
150
rodzone
Daugbjerg Renseanlæg
250
rodzone
Karup Renseanlæg
15.000
MBNDK
I alt kapacitet
209.370
 
 
p.e. = forkortelse for personækvivalent. 1 p.e. = 60 g BI5/døgn (biologisk iltforbrug). Svarer populært sagt til den forurening 1 person giver anledning til. 
 
 
Renseniveau
  • M angiver, at der foretages mekanisk rensning af spildevandet på anlægget
  • B angiver, at der sker en biologisk rensning af spildevandet på anlægget
  • N angiver, at der sker biologisk kvælstoffjernelse ved nitrifikation. Det er det 1 trin en proces hvor mikroorganismer omdanner ammoniumsforbindelse/ammoniak til nitrit (NO2) og nitrat (NO3). 2. trin er denitrifikation
  • D angiver den proces, benævnt denitrifikation, hvor mikroorganismer med organisk stof som energikilde, omdanner nitrat (NO3) over nitrit (NO2) til frit kvælstof (N2) ved. Det frie kvælstof afgives til atmosfæren og fjernes dermed fra spildevandet
  • K angiver, at der på anlægget indgår kemisk rensning.
 Læs mere om rensning af spildevandet og slambehandling på renseanlægget i Bruunshåb.
 
 
Hosted by www.DomainBox.dk