rundvisning.gif
 
Rundvisninger på renseanlæggene tilbydes skoler (fra 5. klassetrin), undervisningsinstitutioner, foreninger m.m.
 
Tid
Rundvisningen foregår normalt inden for normal arbejdstid og varer mellem 1 - 1 ½ time.
 
Betaling
Det er gratis at få en rundvisning.
 
Rundvisningssteder
Nedenstående anlæg er særligt egnede, hvis man ønsker at se og få forklaret hvorledes et moderne renseanlæg virker og fungerer: 
  • Centralrenseanlægget i Bruunshåb, Vibækvej 41, 8800 Viborg (maks. 35 personer ad gangen)
  • Bjerringbro Renseanlæg, Østre Omfartsvej 6, 8850 Bjerringbro
  • Karup Renseanlæg, Åhusevej 5, 7470 Karup
  • Bjerregrav Renseanlæg, Møllebækvej 13, 9632 Møldrup
  • Stoholm Renseanlæg, Skalmstrupvej 8, 7850 Stoholm
  • Ørum Renseanlæg, Østergade 58 A, 8830 Tjele
 
Henvendelse
Aftale om rundvisning kan ske hos spildevandsforsyningen på telefonnummer 8929 2903.
Hosted by www.DomainBox.dk