Vandforsyning den 30. maj 2016
30. maj 2016

 Mandag den 30. maj 2016 kl. 8.00:
Der er i øjeblikket lukket for vandforsyningen på  

 

Sted

- Hedeskrænten 87 til 115 (ulige numre)

- Vesterheden 78 til 100 (lige numre) 

 

 på grund af et vandbrud. Vandforsyningen forventes genetableret indenfor ca. 3 timer.

 

Misfarvet vand
Dette er ikke sundhedsskadeligt. Det er dog en god idé at skylle rørene godt igennem ved at åbne for den vandhane, som sidder nærmest måleren, og lade vandet løbe i nogle minutter. Det frarådes at vaske tøj, når der er misfarvet vand.

 

 

 

 

 

 

rundvisning.gif
 
Rundvisninger på renseanlæggene tilbydes skoler (fra 5. klassetrin), undervisningsinstitutioner, foreninger m.m.
 
Tid
Rundvisningen foregår normalt inden for normal arbejdstid og varer mellem 1 - 1 ½ time.
 
Betaling
Det er gratis at få en rundvisning.
 
Rundvisningssteder
Nedenstående anlæg er særligt egnede, hvis man ønsker at se og få forklaret hvorledes et moderne renseanlæg virker og fungerer: 
  • Centralrenseanlægget i Bruunshåb, Vibækvej 41, 8800 Viborg (maks. 35 personer ad gangen)
  • Bjerringbro Renseanlæg, Østre Omfartsvej 6, 8850 Bjerringbro
  • Karup Renseanlæg, Åhusevej 5, 7470 Karup
  • Bjerregrav Renseanlæg, Møllebækvej 13, 9632 Møldrup
  • Stoholm Renseanlæg, Skalmstrupvej 8, 7850 Stoholm
  • Ørum Renseanlæg, Østergade 58 A, 8830 Tjele
 
Henvendelse
Aftale om rundvisning kan ske hos spildevandsforsyningen på telefonnummer 8929 2903.
Hosted by www.DomainBox.dk